Áiseanna Úrscothacha Spóirt ag Páirc Chuimhneacháin Liam Mhic Phiarais i gCromghlinn

D’oscail an tArdmhéara Críona Ní Dhálaigh an pailliún spóirt agus áit súgartha úrscothach atá athchóirithe as an nua ag Páirc Chuimhneacháin Liam Mhic Phiarais, Bóthar an Mhuilinn Ghaoithe, Cromghlinn,  Déardaoin 11 Feabhra, 2016 ag 11am, le cúnamh daltaí ón 4ú rang ó Scoil Náisiúnta San Aignéas, Cromghlinn, Baile Átha Cliath 12.

D'oscail Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath Páirc Chuimhneacháin Liam Mhic Phiarais den chéad uair in 1949 agus tá an-tóir uirthi mar pháirc chomharsanachta, agus í á húsáid go forleathan ag an bpobal áitiúil. Ainmníodh an Pháirc as Liam Mac Piarais, deartháir óg Phádraig Mhic Phiarais, ceannaire de chuid Éirí Amach 1916.

Is féidir le réimse clubanna spóirt amhail Club Aontaithe Peile Chromghlinne, CLG Chromghlinne agus Club Dornálaíochta Chromghlinne leas a bhaint as an bpailliún feistis nua ag an bPáirc. Tá cúig sheomra feistis sacair sa phailliún, chomh maith le ceithre sheomra feistis le haghaidh CLG. Rinneadh athchóiriú iomlán ar an Halla Dornálaíochta a bhí ann roimhe seo agus tá spás breise ann anois d'fháinne dornálaíochta, seomra cruinnithe agus seomraí feistis. Tá trí pháirc imeartha cluichí Gaelacha ag Páirc Chuimhneacháin Liam Mhic Phiarais ar ar féidir dhá pháirc imeartha shealadacha sacair a chruthú. Tá páirc imeartha sacair uile-aimsire ar an bPáirc in aice leis an bpailliún chomh maith.

Bhí an áit súgartha nua deartha ag Creative Play Solutions. Is é príomhghné na háite súgartha ná sleamhnán túir, rud atá suite ar bharr cnoic fhéarmhair, agus nithe traidisiúnta thart timpeall air, amhail luascáin, luascairí agus maide corrach. Tá a limistéar súgartha gainimh féin san áit súgartha in éineacht le rian cothromúcháin.

Ba é an costas iomlán a bhí ar thógáil an tionscadail phailliúin ná €1.5 milliún. Fuair sé maoiniú páirteach €1.1 milliún ón Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt faoin gClár Caipitiúil Spóirt. D'íoc Rannóg Páirceanna Poiblí Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath €120,000 de chostas na háite súgartha

CRÍOCH

Le haghaidh breis eolais, déan teagmháil le:

https://twitter.com/DubCityCouncil             www.facebook.com/DublinCityCouncil

Feedback