DEALBH OSCAR WILDE

Printer-friendly version

Gaeilge

Gaeilge flag

Fáilte go Dealbh Oscar Wilde atá suite anseo ag cúinne Pháirc Chearnóg Mhuirfean, i gceann de na cúig chearnóg stairiúla Sheoirseacha atá i mBaile Átha Cliath.

Rugadh an t-údar, an drámadóir agus an file, Oscar Wilde sa bhliain ocht déag caoga a ceathair ag Uimhir a hAon, Cearnóg Mhuirfean – díreach trasna an bhóthair ón áit a bhfuil tú anois.

Tá trí phíosa sa saothar ealaíne seo, dealbh chloiche Oscar Wilde, gallán le dealbh chré-umha dá bhean chéile thorrach agus gallán ar a bhfuil corp uachtarach fireann. Léiríonn an dealbh pearsantacht chraobhlasrach agus dhathannach Oscar Wilde, nuair a bhí sé thart ar dhaichead bliain d’aois – tréimhse lárnach ina shaol gairmiúil agus pearsanta.

Dhear agus chruthaigh Danny Osborne, dealbhóir Éireannach, an dealbh seo, agus rinne Guinness Ireland group í a choimisiúnú. Cuireadh an dealbh suas anseo sa bhliain naoi déag nócha a seacht.

Bhain Osborne úsáid as clocha daite snasta comhaimseartha agus as uigeachtaí athraitheacha chun an staidiúir aiceanta cruthanta seo den scríbhneoir a chruthú agus é ina shuí sa mhullach ar bhollán tríocha a cúig tonna de ghrianchloch bhán a fuarthas ó shléibhte Chill Mhantáin.

Theastaigh uaidh an grá a bhí ag Wilde do rudaí áille a thaispeáint, rudaí ar nós cloch, mar aon lena phearsantacht dhathannach.

Caithimis súil níos géire anois ar dhealbh Oscar Wilde ar a phéirse charraigeach. Tá seaicéad caite glas á chaitheamh aige ar a bhfuil coiléar bándearg, brístí fada agus bróga snasta dubha, agus tá dreach neamhghnách déthaobhach ar a aghaidh, a léiríonn áthas agus brón araon.

Tá seaicéad snasta glas Wilde déanta de shéad neifríte, a fuarthas i gCeanada. Tá an coiléar bándearg déanta de chloch scothlómhar annamh ar a dtugtar túilít, a tugadh anseo ón Iorua láir. Tá ceann agus lámha Wilde snoite ó shéad Guatamalach.

Tá a bhrístí déanta de láirvicít – cloch chriostalach ón Iorua, agus tá a bhróga snasta déanta d’eibhear dubh.

Anois caith súil ar an dá ghallán cloiche atá in aice na deilbhe. Tá siad breac le sleachta ó scríbhneoireacht Wilde, agus leagann siad a chuid smaointe, tuairimí agus nathaíochta amach maidir leis an ealaín agus an saol.

Tá na heitseálacha ar na galláin cóipeáilte ó scríbhneoireacht phearsanta phearsana cáiliúla Éireannacha, ina measc an file Séamus Heaney, an tUachtarán agus Mícheál D. Ó hUiginn.

Anois féach ar bharr na ngallán. Feicfidh tú dhá dhealbh bheaga chré-umha. Bean thorrach atá i gceann amháin díobh. Léiríonn seo bean chéile Oscar Wilde, Constance, agus taispeánann sé téama an tsaoil, agus í ag stánadh go cáinteach an cosán anall ar a fear céile, Oscar.

Corp uachtarach fireann atá sa dealbh eile, a léiríonn Dionysus, Dia an fhíona, na hóige agus an téatair – bhí spéis mhór ag Wilde iontu seo, agus choimeád sé dealbh de Dionysus ina oifig i Londain.

Cuimhnítear ar Oscar Wilde mar gheall ar a scríbhneoireacht fhairsing, a nathaíocht ghéar agus a ghléasadh craobhlasrach. Cuimhneachán oiriúnach is ea an dealbh ghalánta seo dá ealaín agus dá shaol.

Oscar Wilde Home

Feedback