Dublin City Council uses cookies to improve the functionality of our website. To find out more about cookies, please see our privacy policy.
Normal text size Large text size High Contrast View Normal View

Fáilte romhat go dtí an láthair Ghaeilge

Fáilte romhat go dtí an láthair Ghaeilge ar shuíomh gréasáin Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Cuirtear fáilte romhat do ghnó a dhéanamh linn trí Ghaeilge.  Déanfaimid gach iarracht freastal ort de thoil a chéile.

Sa láthair seo beidh tú in ann teacht ar; eolas faoi sheirbhísí na comhairle, chóras le billí a íoc, fhoirmeacha iarratais agus fhoilseacháin, freagraí ar cheisteanna coitianta agus go leor eolais eile.

Más rud é nach féidir leat freagra a fháil ar do cheist ag an láthair Gaeilge seo d’fhéadfá dul i dteagmháil le / buaileadh isteach ar Aonad na Seirbhísí Custaiméirí  nó dul i dteagmháil leis an Aonad Forbartha Gaeilge

For more information

Breis Eolais

An tOifigeach Forbartha Gaeilge,
Roinn Seirbhísí Corparáideacha,
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Oifigí na Cathrach
Bloc 3, Urlár 3
Baile Átha Cliath 8.

Teil: (01) 222 3973 / (01) 222 5532
Rphost: gaeilge@dublincity.ie