Cathair Bheo le Gaeilge Bheo

Printer-friendly version

Cuireann an Chomhairle Fáilte roimh Ghaeilge. 

Chun tacaíocht an Chomhairle a léiriú do Bhliain na Gaeilge 2018 beidh bratach mhór ar crochadh ar Oifigí na Cathrach, An Ché Adhmaid (grianghraf ceangailte) i rith na bliana.  Beidh bratach eile den chineál céanna le feiceáil ar oifigí na Comhairle ar Shráid an Pháláis ar feadh roinnt míosa fosta.  

Dúirt Ardmhéara Bhaile Átha Cliath Mícheál Mac Donncha “Tacaíonn Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath le Bliain na Gaeilge 2018, ceiliúradh ar 125 bliain d'athbheochan na Gaeilge.   Glacfaidh an Comhairle páirt gníomhach ann, go háirithe mar gur cuireadh tús leis an athbheochan le bunú Conradh na Gaeilge ar Shráid Uí Chonaill i mBaile Átha Cliath ar 31 Iúil 1893. Tá Bliain na Gaeilge á chomhordú ag breis is 50 grúpa Gaeilge agus Gaeltachta. Tacóidh agus imreoidh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ról gníomhach i 'BEO 2018', mórshiúl ceiliúrtha le ceolchoirm sráide, a eagrófar ar 3 Márta 2018 sa chathair agus mar dhlúthchuid de Bhliain na Gaeilge 2018.”

As part of Bliain na Gaeilge 2018 Dublin City Council will display the banner (photo attached) on the Civic Offices at Wood Quay throughout the year.  A similar banner will also be displayed on the Council building at Palace Street for several months.

Speaking about the initiative Ardmhéara Bhaile Átha Cliath Mícheál Mac Donncha said “Dublin City Council supports Bliain na Gaeilge 2018, the celebration of 125 years of the Irish language revival, especially as the revival began with the founding of Conradh na Gaeilge in O'Connell Street on 31 July 1893. Bliain na Gaeilge is co-ordinated by over 50 Irish language and Gaeltacht groups. The City Council will support and play an active role in Beo 2018, a celebratory cultural parade and street concert that will be organised on 3 March 2018 in the City as an integral part of Bliain na Gaeilge 2018.”      

Feedback