Comórfar 1916 ag Féile na Staire i mBaile Átha Cliath

‘Cén bealach is fearr le 1916 a chomóradh?’ Sin an cheist i mbéal na ndaoine agus pléifear an cheist seo ag an tríú Féile Staire i mBaile Átha Cliath, a fógraíodh le déanaí.

Beidh an Fhéile ar siúl ón 25 Meán Fómhair go dtí an 10 Deireadh Fómhair i gCaisleán Bhaile Átha Cliath, i Leabharlanna Poiblí Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus in ionaid eile timpeall na cathrach.

Tá na sonraí uilig le fáil ar an suíomh tiomnaithe gréasáin http://dublinfestivalofhistory.ie/.

Clár spéisiúil imeachtaí atá i ndán dúinn i mbliana. Beidh díospóireacht bhríomhar le saineolaithe aitheanta agus na comórthaí á bplé acu. Díreoidh Clár na Féile ar mhóruaisle na staire ar nós Napoleon, Caesar agus Wellington, mar aon le stair shóisialta na cathrach i réimsí an spóirt agus na cócaireachta. Den chéad uair beidh clár do theaghlaigh agus leanaí ann i mbliana agus tá siúlóid speisialta eagraithe mar chuid de sin.

Ag druidim leis an gComóradh 100 bliain cuirfear tús leis an bhFéile nuair a dhéanfaidh na staraithe Éireannacha Diarmaid Ferriter, Anne Dolan, John A. Murphy agus Eamon Phoenix machnamh ar na himeachtaí comórtha a bhí ann le gairid agus ansin beidh siad ag féachaint chun cinn ar na pleananna atá beartaithe don bhliain seo chugainn.

Ar ndóigh beidh béim ar an Éirí Amach i gcláir na leabharlann brainse chomh maith agus beidh cainteanna faoin mbriogáid dóiteáin i 1916, faoin athfhorbairt ar Dhún Richmond agus faoin nGluaiseacht Lucht Oibre um Sheachtain Cásca 1916. Beidh béim ar leith ar stair na mban, le cainteanna faoi na mná a ghlac páirt san Éirí Amach, faoi shaol na ndeirfiúracha Nic Phiarais agus faoi rannpháirtíocht pholaitíochta na mban le linn Éirí Amach na Cásca.

Ag labhairt ag an seoladh, dúirt an tArdmhéara Ní Dhálaigh ‘Is léir go bhfuil suim ollmhór ag an bpobal sna himeachtaí comórtha go dtí seo. Tugann an tríú Féile Staire i mBaile Átha Cliath deis don phobal teacht le chéile chun éisteacht le réimse fairsing téamaí staire. Tá an Fhéile líon lán le léachtaí, díospóireachtaí, scannáin agus siúlóidí. Tá súil agam go dtiocfaidh daoine go dtí na cainteanna. Táim cinnte go mbainfidh siad an-taitneamh as clár breá na féile.’

Críoch

Chun tuilleadh eolais a fháil bí i dteagmháil le: An Oifig um Chaidreamh leis na Meáin  R. info@dublincity.ie

 

Feedback