Comhaireamh na Laethanta go Teacht an IRONMAN 70.3 go Baile Átha Cliath

Tá an-áthas ar Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus IRONMAN a fhógairt go mbeidh an Trí-atlan iomráiteach ar siúl i mBaile Átha Cliath Dé Domhnaigh, 9 Lúnasa 2015.  Leath-Ironman atá i gceist agus idir snámh, rothaíocht agus rith tá 70.3 míle san iomlán le déanamh ag na hiomaitheoirí.

Taobh istigh de 4 lá, beidh níos mó ná 2500 lúthchleasaí bailithe ar an líne thosaithe. Mar chuid den imeacht, ar ndóigh, beidh trí chéim: snámh, rás rothar agus leathmharatón.  Cuirfear tús leis an trí-atlan leis an snámh i mBá an Albanaigh i nDún Laoghaire.  Ansin beidh na lúthchleasaithe ag rothaíocht trí Bhaile Átha Cliath agus ar aghaidh siar ón gcathair, roimh dóibh teacht ar ais go Páirc an Fhionnuisce don rás bóthair agus an chríoch.

Beidh iomaitheoirí as gach cearn ag cruinniú i mBaile Átha Cliath don mhórócáid seo.  Tá níos mó ná 1500 lúthchleasaí Éireannach agus 1000 lúthchleasaí idirnáisiúnta ag taisteal go dtí an phríomhchathair chun páirt a ghlacadh ann.  Tá méadú suntasach tagtha ar líon na mban a bhíonn rannpháirteach san Ironman le gairid agus beidh nach mór 500 bean ag glacadh páirt san imeacht an Domhnach beag seo.  Tá níos mó ná leath de na hiomaitheoirí ag tabhairt faoin Ironman den chéad uair riamh, rud a chuirfidh leis an spleodar ar an lá.  ‘Is mór ag Comhairle Cathrach Bhaile  Átha Cliath go bhfuilimid ag tacú leis an imeacht breá seo.  Tá an-tóir ar an trí-atlan in Éirinn agus go hidirnáisiúnta i láthair na huaire. Go n-éirí go geal libh,’  arsa Brendan Kenny, Príomhfheidhmeannach Cúnta Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.  Chuir an tArdmhéara, Críona Ní Dhálaigh, fáilte mhór roimh na rannpháirtithe chomh maith. ‘Is iontach an t-ardán é seo do Bhaile Átha Cliath agus an dúiche mórthimpeall air.  Tá imeachtaí mar seo riachtanach don gheilleagar agus cuirim fáilte is fiche roimh gach éinne atá i láthair don imeacht seo.’

An Snámh

Beidh an snámh ag tosú go moch ar maidin, ag 6.50am ó Bhá an Albanaigh i nDún Laoghaire.  Beidh na lúthchleasaithe sa cheantar ar an Satharn chun a málaí a fhágáil agus ar ais go luath maidin Dé Domhnaigh chun ullmhú don imeacht. Beidh dúnadh bóithre i bhfeidhm sa cheantar áitiúil ó 5am go dtí 10am.

An Babhta Rothaíochta

Téann an cúrsa rothaíochta ó thuaidh, taobh le Cuan Bhaile Átha Cliath ó Dhún Laoghaire go dtí Droichead an Nascbhóthair Thoir trí Bhóthar na Trá ag dul siar ar na Céanna Thuaidh.  Dá bharr seo ní bheidh rochtain ag gluaisteáin atá ag trasnú na Life ó 7am go 10.15am.  Beidh orthu an M50 a úsáid.

An Rith

Rás bóthair atá sa tríú cuid, an chuid dheireanach den trí-atlan, agus beidh iomaitheoirí ag tabhairt faoi 13.1 míle ar a dhá gcois ar Ascaill Chesterfield i bPáirc an Fhionnuisce.  Ceaptar go mbeidh na chéad lúthchleasaithe gairmiúla ag trasnú na líne críche timpeall 10.45am.  Beidh na hiomaitheoirí eile ag baint ceann sprice amach suas go 4.30pm.  De réir rialacha na gcomórtas ní mór d’iomaitheoirí críochnú taobh istigh d’ocht n-uaire go leith.

Tá an lucht eagraithe ag gríosú an phobail le dul amach ar na sráideanna chun ardú meanman a thabhairt do na lúthchleasaithe.

Dúnadh Bóithre

Beidh dúnadh bóithre i bhfeidhm don bhabhta rothaíochta.  Beidh na lúthchleasaithe ag dul ó Dhún Laoghaire ó thuaidh ar Chuan Bhaile Átha Cliath, ag casadh ar na Céanna Thuaidh i dtreo Pháirc an Fhionnuisce agus siar trí Dhún Búinne, Cill Choca, Maigh Nuad is Na Ceapóga Sú Talún.  Is mian linn a chinntiú go bhfuil an t-eolas cuí ag áititheoirí agus gnólachtaí ionas go mbeidh siad in ann pleananna a chur i gcrích roimh ré agus nach mbeidís thíos an iomarca leis an rás.  Le haghaidh tuilleadh sonraí  faoi dhúnadh bóithre don bhabhta rothaíochta agus don rith, agus chun teacht ar léarscáileanna agus cláir ama, brúigh anseo.   http://www.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman-70.3/dublin.aspx

Ar ndóigh, is fiú a mheabhrú go mbeidh fáil éasca ag an bpobal ar na hospidéil i gcás éigeandála. Ba cheart do chónaitheoirí atá tinn nó ag dul in aois agus iad ag brath ar sheirbhísí cúraim baile labhairt leis an soláthraí cúraim mar gheall ar shrianadh na rochtana an lá sin.

Críoch

Feedback