Apply For It

Printer-friendly version

Apply Online/Download Application Form

View by Service: 

BusinessHousingPlanningRecreation and CultureRoads and TrafficWater, Waste and EnvironmentYour Council.

 

Business/Gnó

Online 

Download (EN)

Download (IR)

Rates  

Section 32 Notification Form

Foirm Fógra Alt 32
Table and Chairs Licence  

 

Back to Top

Housing / Tithíocht

Online 

 Download (EN)

 Download (IR)

Accommodation

 

Housing Application form

Foirm Iarratais Tithíocht Sóisalta

    Traveller Specific Housing Application Form  

Consent 1Sa

 

Consent Form 1Sa

Foirm Toilithe 1/S (a)

Consent to Sell 1S

 

Consent to Sell Form 1S

Foirm Toilithe chun Áitreabh a dhíol 1S

Consent to Sell 2S

 

Consent to Sell Form 2S

Foirm Toilithe chun áitreabh a cheannach 2S

Assistance for Disabled

 

Disabled Persons Application Form

Foirm Iarratais do Dhaoine faoi Mhichumas

Fee Simple

 

Fee Simple Application Form

Foirm Iarratas -An Leas Feo Simplí 

Housing transfer

 

Housing Transfer Application

 

Medical Priority   Medical Priority Form Iarratas faoi Eisceachtúil Leighis

Housing Welfare

 

Housing Welfare Referral Form

 

Ovecrowding

 

Overcrowding Form

Foirm Iarratais - Plódú

 RAS Tenant

 

RAS Tenant Application

Foirm Iarratais - RAS

 RAS Landlord

 

RAS Landlord Application / RAS - Foirm Iarratais do Thiarnaí Talún

Right of Residence

 

Right of Residence Application Form

Foirm Iarratais Um Cheart Cónaithe

Sales Scheme

 

Sales Scheme Information Brochure & Application form

Scéim Díolacháin Bróisiúr Eolais agus Foirm Iarratais

Tenant Incremental Purchase  Scheme 2016   Tenant Purchase Scheme (Incremental) 2016 Application Form  

 100% Mortgage

 

Transfer to a 100% Mortgage

Foirm Iarratais Athrú go dtí Morgáiste 100%

Long Term Leasing  

Application Form (English)

Foirm Iarratais (Gaeilge)

Mobility Aid Housing Grant  

Mobility Aid Housing Grant

Mobility Aid Housing Grant (Gaeilge)

 

Back to Top

 

Planning / Pleanáil

Online  

Download (EN)

Download (IR) 

Planning Application

Online Planning Application

Planning application form (PDF)

Planning Application Form as Gaeilge

 

 

Planning Application form (doc)

Planning Application Form as Gaeilge

 

 

Planning Application Checklist

 

Extension of Duration

 

Extension of Duration of Planning Permission

 

 

Site Notice

 

Site Notice Sample

 

 Fógra Láithreáin Samplach

 

Exempted Developments

 

Section 5: Application Form for Exempted Development

Foirm Iarratais Alt 5 - Fobairt Dhíolmhaite

 

Section 57

 

Section 57 Application Form

AFoirm Iarratais Alt 57

Section 96

 

Section 96: Application Form for Social Housing Exemption Certificate

Alt 96 - Foirm Iarratais do Theastas Díolúine

Unauthorised Development

 

Unauthorised Development Complaint Form

Foirm Ghearáin maidir le Forbairt Neamhúdaraithe

 

Back to Top

 

Recreation and Culture

Online 

Download (EN)

Download (IR)

Library Service

Join the Library

  

 

Casual Trading

 

Designated Trading Application Form

Foirm Iarratais le haghaidh Ceadúnas Corrthrádála ar Ócáidí
   

Waiting List Application Form

Foirm Iarratais Chun Dul ar an Liosta Feithimh
    Application Form for Smithfield Horse Fair Licence(.PDF)  
   

Smithfield Horse Fair, Sunday 6th September 2020

 

Event Trading

 

Event Trading Application Form

Foirm Iarratais le haghaidh Ceadúnas Corrthrádála ar Ócáidí

Fire Safety

 

Fire Safety Requirements Hotfood (When applying for a food Licence)

Liosta de na Ceanglais Sábháilteachta ó Dhóiteáin

 

Commemorative Naming  

Commemorative Naming Application Form (English)

Foirm Iarratais ar Ainmníochta Comórtha

 

Back to Top

 

Roads and Traffic / Bóithre & Trácht

Online

Download (EN)

Download (IR) 

HGV Permits

HGV Permits

East Link Toll refund form

 

Parking Permits

 

First time Parking Permit and Change of Address form 

Iarratas ar Chead Páirceála Cónaitheora  

 

 

Visitors’ Parking Permit form

Iarratas ar Cheadanna Páirceála Cuairteora

 

 

Non-resident family member (Carer’s) Parking Permit form

Foirm Iarratais ar Chead Páirceála Ball Teaghlaigh

 

 

Residential Institution Employee’s Parking Permit form

Cead Páirceála Cónaitheora (Fostaí in institiúid Cónaithe)

 

 

Permit Parking Change of Vehicle form

Foirm Iarratais Maidir le hAthrú Feithicle

Motor Tax

Motor Tax Online

 

 

Road Permits and Licences

 

Skip Permit application form

 

 

 

Abnormal Load application form

 

    Abnormal Load Application Form Exceptionally Sized Vehicles  

 

 

Mobile Crane/Hoist application form

 

 

 

Road Opening application form

 

    Further information about the Road Opening Licence  
   

Temporary Road Closure application form

 

    Application form Hoist, Cherry Picker, Vehicle or Equipment  
    Construction of Basements and Ground Anchors  

 

Back to Top

 

Water, Waste and Environment / Uisce, Dramhaíl & an Comhshaol

Online 

Download (EN) 

Download (IR)

 

 

Air Quality Log Sheet

Log leabhar - Truailliú Aeir

 

 

Application for Certificate of Approval

Foirm Iarratais do Dheimhniú Ceadaithe do Phéinteanna

 

 

Application for Volatile Organic Compounds Certification of Compliance

Iarratas ar Dheimhniúchán Comhlíonta Comhdhúile Soghalaithe Orgánaca (VOC)

 

 

Application for Renewal of Volatile Organic Compounds Certification of Compliance

Iarratas ar Dheimhniúchán Comhdhúile Orgánacha a Athnuachan

 

 

Fire Safety Certificate Application Form

Foirm Iarratais ar Dheimhniú Sábháilteachta

    Domestic Lead Piping Grant Application  

 

 

Noise Log Sheet

Log leabhar – Torann

 

 

Environmental Complaints Form

Foirm Ghearáin Chomhshaoil

 

 

Litter Fine Appeal

Achomhairc um cur i bhfeidhm fíneáil bhruscair

 

Back to Top

 

Your Council / Do Chomhairle

Online

Download (EN)

Download (IR) 

Customer Serivces

 

Customer Complaint Form

Foirm Gearáin dár gCustaiméirí

 

 

Customer Comment Card

Cárta Tuairime dár gCustaiméirí 

Request Application Form

Request an Application Form (select from list)

   

Freedom of Information

 

Download the Freedom of Information Request form (PDF 36Kb)

Iarratas ar Thaifid faoi Acht um Shaoráil Faisnéise 

NPPR

Non-Principal Private  Residence Online

Registration Renewal Form and Notes 2013

NPPR - Foirm Athnuachana 2013

 

 

Registration Form Additional Properties 2013

Foirm- Réadmhaoine Breise Le Bheith Cláraithe 2013

 

 

Registration Form Remove Additional Properties 2013

Foirm - Réadmhaoine Breise Le Bheith Bainte 2013

 

 

Registration Form New Registration and Notes 2013

Foirm Chlárúcháin do Chustaiméir Nua 2013

    Application Form for a Certificate of Discharge & Exemption for NPPR  

 Voter's Registration

Voters Register  / Iarratas  ar Chlárú

Voter Registration Form RFA

Iarratas Clárú i gClár na dToghthóirí  RFA

 

 

Supplement form RFA2

Iarratas le bheith ar an bhForlíonadh  RFA2

 

 

Change of Voting Address RFA3

Athrú ar an Seoladh RFA3

 

 

Correction to Draft Register RFA1

Ceartúchán ar Dhréachtchlár na dToghthóirí RFA1

    Change of Citizenship RFA5 Change of Citizenship RFA5 (Gaeilge)

International Delegations

International Delegation Visit Request

 

 

Your Dublin Your Voice

Your Dublin Your Voice

 

 

 

 Back to Top

Feedback