An tIonad Seirbhíse do Chustaiméirí

Printer-friendly version

Is fearr dul i dteagmháil le hAonad na Seirbhísí Custaiméirí de chuid Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath má theastaíonn uait.

  • Foirm iarratais nó eolas ar sheirbhís ar bith de chuid na comhairle a lorg.
  • Cead Páirceála Cónaitheora, Lipéid Mhálaí Dramhaíola Tí agus Lipéid Eora Araidí etc.a cheannach.
  • Íoc as seirbhís de chuid na comhairle (glacaimid le hairgead tirim, seiceanna, léasarchártaí agus cártaí creidmheasa).
  • Cairt Chustaiméirí
  • Cód Iompair

An tIonad Seirbhíse do Chustaiméirí
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Oifigí na Cathrach
An Ché Adhmaid
Baile Átha Cliath 8

Teil: (01) 222 2222 - 9.00 am go dtí 5.00 pm, Luan go hAoine
Oifig phoiblí “An tIonad Ilfhreastail” - 9.00 am go 5.00 pm, Luan go hAoine
customerservices@dublincity.ie  nó Teacht orainn ar léarscáil


Aonad Forbartha Gaeilge
Má tá breis eolais uait nó má tá cúnamh de dhíth ort i dtaobh Seirbhísí trí Ghaeilge
déan teagmháil le:

Breis Eolais

An tOifigeach Forbartha Gaeilge,
Roinn Seirbhísí Corparáideacha,
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Oifigí na Cathrach
Bloc 3, Urlár 3
Baile Átha Cliath 8.

Teil: (01) 222 3973 / (01) 222 5532
Rphost: gaeilge@dublincity.ie

Feedback