Classmate - Iris do Bhunscoileanna

Printer-friendly version

Is nuachtlitir í seo a dhéantar a dháileadh ar bhunscoileanna na cathrach gach ráithe .  Bíonn alt dhá leathanaigh i nGaeilge i ngach iris de Classmate.  Déantar iarracht foclaíocht shimplí a úsáide le téama suimiúil úr i ngach alt.  Tá súil againn go mbainfidh na múinteoirí scoile úsáide as na hailt mar áis sa seomra ranga.  Bainfidh na daltaí scoile sult as na comórtais éasca i ngach eagrán. 

Cuirfear fáilte roimh aon aiseolas ó mhúinteoirí nó daltaí scoile maidir leis na hailt.  Seol do mholtaí go dtí

Is féidir breathnú ar na hailt i nGaeilge nó iad a íoslódáil.

 

'Classmate' is Dublin City Council's quarterly newsletter which is sent to all primary schools in Dublin city.  Every issue contains a two-page article of Irish languages material.  We try to highlight an interesting subject in each article to encourage teachers to use the articles in the class.  There are also competitions for students to enjoy in each edition.

We welcome all feedback from teachers and students in relation to the articles. Read the latest edition of Classmate.

Breis Eolais

An tOifigeach Forbartha Gaeilge,
Roinn Seirbhísí Corparáideacha,
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Oifigí na Cathrach
Bloc 3, Urlár 3
Baile Átha Cliath 8.

Teil: (01) 222 3973 / (01) 222 5532
Rphost: gaeilge@dublincity.ie

 

Feedback