Do Chearta Teanga

Printer-friendly version

Bunreacht na hÉireann image

Tá stádas na Gaeilge leagtha amach i mBunreacht na hÉireann faoi Airteagal 8 http://www.taoiseach.gov.ie den Bhunreacht. 
Cuirtear fáilte i gcónaí roimh chustaiméirí Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath gnó a dhéanamh linn trí Ghaeilge.

 Bunreacht na hÉireann

Chomh maith leis sin tá sé mar aidhm ag Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 http://www.oireachtas.ie/documents/bills28/acts/2003/a3203.pdf  líon agus caighdeán na seirbhísí trí Ghaeilge a chuireann comhlachtaí poiblí ar fáil don phobal a mhéadú agus a fheabhsú, ar bhealach eagraithe, thar thréimhse ama. 

Coimisinéara Teanga
 
Tá Oifig an choimisinéara Teanga bunaithe faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla mar oifig reachtúil neamhspleách a fheidhmíonn ina seirbhís ombudsman agus mar áisíneacht ghéilliúlachta.  Tá tuilleadh eolais ar fáil ar www.coimisineir.ie

Scéim 2006-2009 
 
Tá dara scéim Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath Scéim Teanga 2015-2018 faoi réir Mhír 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 anois i bhfeidhm ó 02 Samhain 2015.  Tá cur síos sa scéim seo ar na seirbhísí a sholáthraíonn an Chomhairle Cathrach agus ar na seirbhísí atá ar fáil  i nGaeilge.  Déantar cur síos sa scéim ar an dóigh a bhfuil sé beartaithe ag an gComhairle seirbhísí faoi leith a chur chun cinn. 


Deirimid i gCairt Chustaiméara Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath go ndéanfaimid iarracht freastal ar na custaiméirí uile ar mian leo a gnó a dhéanamh linn trí Gaeilge.

Breis Eolais

An tOifigeach Forbartha Gaeilge,
Roinn Seirbhísí Corparáideacha,
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Oifigí na Cathrach
Bloc 3, Urlár 3
Baile Átha Cliath 8.

Teil: (01) 222 3973 / (01) 222 5532
Rphost: gaeilge@dublincity.ie

 

Feedback