Foirmeacha Iarratais

Printer-friendly version

Tá gealltanas tugtha sa Scéim Teanga 2006-2009 ag an gComhairle go bhfoilseofar foirmeacha iarratais go hiomlán dátheangach in aon fhoilseachán amháin nó ina leaganacha scartha Gaeilge agus Béarla (i gcás foirmeacha fada). 

Is féidir teacht ar na foirmeacha iarratais go léir a bhíonn in úsáid ag an gComhairle Cathrach anseo:

www.dublincity.ie/i-want/apply-it         Foirmeacha icon   

Mura bhfuil tú in ann teacht ar leagan dátheangach nó leagan Gaeilge den fhoirm atá uait déan teagmháil linn ag:

Breis Eolais

An tOifigeach Forbartha Gaeilge,
Roinn Seirbhísí Corparáideacha,
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Oifigí na Cathrach
Bloc 3, Urlár 3
Baile Átha Cliath 8.

Teil: (01) 222 3973 / (01) 222 5532
Rphost: gaeilge@dublincity.ie

 

Feedback