Sraith Nua Gaeilge ar an gcéad Chéadaoin

Printer-friendly version

logo

Leabharlann an Phiarsaigh, 4 Márta ag 6.30pm.

Stair na hÉireann in 100 focal (i gcomhar le hAcadamh Ríoga na hÉireann)

Plé leis na húdair, Máire Ní Mhaonaigh agus Greg Toner ar an leabhar inrochtana seo a d’fhoilsigh Acadamh Ríoga na hÉireann faoi fhocail Ghaeilge a mbaintear gnáthúsáid astu.

Beidh na húdair i gcomhrá leis an scríbhneoir agus scoláire, Alan Titley.

Insíonn Stair na hÉireann in 100 focal stair ár dtíre trí shúil a chaitheamh ar an bhforbairt a tháinig ar 100 focal meánaoiseach Gaeilge a baineadh ó Fhoclóir Gaeilge Acadamh Ríoga na hÉireann.

Tugtar cuntas sa leabhar ar ghnéithe de stair athraitheach na hÉireann trí scrúdú a dhéanamh ar chiall athraitheach 100 príomhfhocal. Tá an leabhar dírithe ar lucht léitheoireachta ginearálta agus ní gá aon eolas a bheith agat roimh ré ar an nGaeilge chun an léargas an-spéisiúil a chuirtear ar fáil ann a fhiosrú.

Cé go bhfuil an leabhar scríofa i mBéarla, déanfar an plé seo i nGaeilge chun Seachtain na Gaeilge a cheiliúradh.  I ndiaidh an phlé, déanfar taispeántas taistil a sheoladh ag Máirín Nic Eoin bunaithe ar an leabhar a dhéanfaidh turas timpeall Leabharlanna Chathair Bhaile Átha Cliath in 2020.

Is í Máirín Nic Eoin ina Cathaoirleach Choiste Léann na Gaeilge, Litríocht na Gaeilge agus na gCultúr Ceilteach in Acadamh Ríoga na hÉireann.

Tacaíonn Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath le Seachtain na Gaeilge trí roinnt de na léirithe iontacha ar na focail a chruthaigh Joe McLaren a thaispeáint ar mheirgí sráide ar fud Chathair Bhaile Átha Cliath i rith mhí an Mhárta.

Leabharlann an Phiarsaigh

An 4 Márta, ag 6.30pm

Fáilte roimh chách. Ní gá duit áit a chur in áirithe

Tuilleadh Eolais: 01 674 4852


A History of Ireland in 100 Words (in association with The Royal Irish Academy)

Discussion with the authors, Máire Ní Mhaonaigh and Greg Toner on this accessible book published by the Royal Irish Academy about commonly used words in the Irish language.

The authors will be in conversation with writer and scholar, Alan Titley.

A History of Ireland in 100 Words tells a history of our country by looking at the development of 100 medieval Irish words drawn from the Royal Irish Academy’s Dictionary of the Irish Language. The book captures aspects of Ireland’s changing history by examining the changing meaning of 100 key words. It is aimed at a general readership and no prior knowledge of the Irish language is required to delve into the fascinating insights it provides.

Although the book is written in English, this discussion will be in Irish to celebrate Seachtain na Gaeilge.  Following the discussion, there will be a launch of a travelling exhibition by Máirín Nic Eoin based on the book which will tour Dublin City Libraries in 2020. 

Dublin City Council supports Seachtain na Gaeilge by displaying some of the wonderful illustrations of the words created by Joe McLaren on street banners across Dublin City during March.

4 March, 6.30pm

All welcome. Booking not required.

More information 01 674 4852

Audience: 
Event Type: 
Feedback