Leabharlann Taistil

Printer-friendly version

Leabharlanna TaistilSeoladh: Seirbhísí Soghluaiste, Bóthar na hUaimhe, Baile Átha Cliath 7. D07 AYW1

Ceantar: Ceantar an Iarthuaiscirt

Teileafón: +353 1 8691415

 Ríomhphost: mobilelibraries@dublincity.ie

Ar Oscailt Idir

Luan – Aoine (Príomhoifigí): 9.30am - 1.00pm and 1.45pm - 5.00pm
Féach thíos le haghaidh amchlár

Seirbhísí

 • Ballraíocht d’aosaigh agus do pháistí
 • Leabhair d’aosaigh agus do pháistí
 • Ábhar léitheoireachta mórchló mór
 • Closleabhair ar dhlúthdhioscaí agus MP3 d’aosaigh agus do pháistí
 • DVDanna d’aosaigh agus do pháistí
 • Seirbhís Idirlín
 • Blociasachtaí do ghrúpaí de réir socraithe

Tá na na Leabharlann Taistil curtha in oiriúint do chathaoireacha rothaí agus tá closchóras lúb ionduchtúcháin ar fáil le húsáid.Insroichteacht

Tá na na Leabharlann Taistil curtha in oiriúint do chathaoireacha rothaí agus tá closchóras lúb ionduchtúcháin ar fáil le húsáid le háiseanna éisteachta.

Amchlár

Amchlár athbhreithnithe, ag feidhmiú ó mí Eanáir 2014.

NÓTA:  Ní fheidhmíonn Seirbhís na Leabharlainne Taistil i rith Mhí Lúnasa.  Chun fógraí i ndáil le gnó a stopadh a sheiceáil téigh go dtí library home page nó Twitter.

Luan 25 Samhain

 • 2.15pm - 4.00pm          Halla an Chláir
 • 5.15pm - 7.30pm          Ard Aidhin

Máirt 26 Samhain

 • 12.05pm - 1.00pm       Cill Easra (Garrán Bhríde)
 • 2.15pm - 3.15pm         Beaumont (Clós Chúil Ghréine)
 • 3.30pm - 4.00pm         Domhnach Cearna (Bóthar Ghleann Rí)
 • 5.30pm - 7.30pm         Cluain Ghrífín (Cearnóg)

Céadaoin 27 Samhain

 • 12.15am - 12.50pm    Darndál (taobh le Foirgneamh Bell, Lár an tSráidbhaile)
 • 2.15pm - 4.00pm        Gráinseach Aulden (Bealach isteach ag Plásóg na Coille) 
 • 5.30pm - 7.30pm        Bóthar Mhúrn Droimneach

Déardaoin 28 Samhain

 • 12.15pm - 1.00pm       Cearnóg Inse Chór  (An Chearnóg Thuaidh – lasmuigh de Chlub Shóisialta CIE)
 • 3.30pm - 4.30pm         Bóthar Ravensdale

Aoine 29 Samhain

 • 12.05pm - 1.00pm      An Chabrach Thiar  (Ascaill an Fhásaigh)
 • 2.15pm - 4.00pm        Domhnach Cearna (Bóthair an Leamháin)  Aoine 29 Samhain

Luan 2 Nollaig

 • 2.15pm - 3.15pm          An Chloigín Gorm
 • 3.30pm- 4.15pm           Cúirt Dhroichead an Oileáin
 • 5.30pm - 7.30pm          Ard Aidhin

Máirt 3 Nollaig

 • 2.15pm - 4.00pm        Coill Uí Choileáin
 • 5.15pm - 7.30pm        Cluain Ghrífín (Cearnóg)

Céadaoin 4 Nollaig

 • 12.15pm - 12.50pm     Darndál
 • 2.15pm - 4.00pm         Gráinseach Aulden
 • 5.30pm - 7.30pm         Bóthar Mhúrn Droimneach

Déardaoin 5 Nollaig

 • 12.05pm - 12.30pm     Fatima
 • 2.15pm - 3.15pm         An Balla Thoir

Aoine 6 Nollaig

 • 12.05pm - 1.00pm      An Chabrach Thiar  (Ascaill an Fhásaigh)
 • 2.15pm - 4.00pm        An Balla Thoir DroimneachSeirbhísí do scoileanna

Luan

 • 11.00am - 12.00pm      Droimeanach  (Scoil Mhuire na Dea-Chomhairle , Bóthar Chnoc na Riabh).
 • 12.05pm - 1.00pm        Droimeanach (Bunscoil Chaisleán Dhroimeanaigh)

Máirt

 • 11.00am - 11.50am     Beaumont (Scoil Náisiúnta Naomh Fiachra)

Céadaoin

 • 11.00am - 11.50pm    Béal Maighne (Lasmuigh de na scoileanna)

Déardaoin

 • 11.00am - 11.50pm     Scoileanna Shráid an Taiscumair
 • 11.00am - 11.30am     An Chloigín Gorm (Scoil Mhuire an Bhealaigh)
 • 11.35am. - 12.05pm    Inse Chór (Scoil Mhuire Gan Smal)

Aoine

 • 11.00am - 11.50am     Bóthar na gCloch (Bunscoil Shráid Stanhope – Sráid Íomhair)
 • S. N. Inse Chór (Bóthar an tSáirséalaigh (nó An Chearnóg Thuaidh i rith feabhsúcháin scoile

Is gá iniúchadh feithicle a dhéanamh go rialta ar fheithiclí seirbhís phoiblí agus tá seans go mbeidh obair chothabhála ag teastáil orthu dá bharr. Faraor  tá seans nach mbeidh na feithiclí ar fáil ó am go ham toisc go bhfuil obair á dhéanamh orthu. Tá sé d’aidhm i gcónaí againn gan cur isteach ar ár gcustaiméirí níos mó ná mar atá riachtanach.

 

Feedback