Leabharlann Pheambróg

Printer-friendly version

Leabharlann Pheambróg

Seoladh: Bóthar Anglesea, Baile Átha Cliath, 4. D04 H765

Ceantar: Ceantar an Oirdheiscirt

Teileafón: +353 1 6689575

Ríomhphost: pembrokelibrary@dublincity.ie

Loc8 Cód: NN5-96-MB7

Ar Oscailt Idir

Luan & Máirt 1pm - 8 pm
Céadaoin & Déardaoin 10 am – 5pm
Aoine & Satharn 10 am – 1 pm & 1.45 pm - 5pm
An Domhnach: Dúnta
Socruithe le haghaidh Laethe Saoire (Saoire Bainc san áireamh)

Treoracha

Bus: 4, 5, 7, 8, 18. Aimsigh clár ama Bhus Átha Cliath.

Dart: Stáisiún Bhóthar Lansdún. Aimsigh clár ama an DART.

Féach an léarscáil thíos

Sonraí

Freastalaíonn Leabharlann Peambróg ar cheantar a bhfuil Droichead na Dothra ina lár, ceantar cónaithe ar an taobh theas de Bhaile Átha Cliath, dhá mhíle ó lár na cathrach, agus í suite idir Dumhach Thrá ar an gcósta agus Domhnach Broc taobh istigh.

Tá an áit seo curtha in oiriúint do chathaoireacha rothaí agus tá closchóras lúb ionduchtúcháin ar fáil le húsáid le háiseanna éisteachta. Insroichteacht

Tá an áit seo curtha in oiriúint do chathaoireacha rothaí agus tá closchóras lúb ionduchtúcháin ar fáil le húsáid le háiseanna éisteachta. 

Seirbhísí

 • Wi-FiSeirbhís Idirlín gan sreang agus leathanbhanda gan táille
 • Acmhainní ar líne
 • Seirbhís priontáil / scanadh (Surfbox)
 • Seirbhís fótachóipeála (Surfbox)
 • Bhoth Fhéinseirbhíse
 • Foirmeacha iarratais le haghaidh Mótarchánach, Pas, etc.
 • Clár fógraí / faisnéise don phobal
 • Grúpa léitheoirí fásta
 • Ciorcail chomhrá
 • Droichead na Dothra, Dumhach Thrá & Domhnach Broc Cumann Staire
 • Taispeántais / léachtaí / ceardlanna / léiríochtaí
 • Leabhair labhartha ar dhlúthdhioscaí, ar théipeanna agus MP3anna d’aosaigh agus do pháistí
 • Blociasachtaí do ghrúpaí de réir socraithe
 • Gníomhaíochtaí do pháistí / Club Leabhar na Sóisear / cuairteanna ranga
 • Bailiúchán Speisialta- Bailiúchán DVDanna

Cuirtear seirbhísí leithris ar fáil.

Breathnaigh liosta d’imeachtaí i Leabharlanna Poiblí Bhaile Átha Cliath (as bearla).

Dublin City Public Libraries - View my 'pembrokelibrary' photos on Flickriver

Leabharlann Pheambróg ar flickr!.

Address for Map: 
Feedback