An Lárleabharlann

Printer-friendly version

An GPO agus an spire, Sráid Uí ChonaillSeoladh: Lárionad ILAC, Sráid Anraí, Baile Átha Cliath 1. D01 DY80

Ceantar: An Lárcheantar

Teileafón: + 353 1 8734333

Ríomhphost: centrallibrary@dublincity.ie

Loc8 Cód: NP6-30-9CJ

Ar Oscailt Idir

Luan - Déardaoin: 10am - 8pm
Aoine & Satharn: 10am - 5pm
An Domhnach: Dúnta
Socruithe le haghaidh Laethe Saoire (Saoire Bainc san áireamh)

Treoracha

Bus: gach bus go lár na cathrach. Aimsigh clár ama Bhus Átha Cliath.
Dart: Stáisiún Shráid na Teamhrach agus Stáisiún Uí Chonghaile. Aimsigh clár ama an DART.
LUAS: Jervis (Líne Dhearg) Ó Conaill -AOP / Maoilbhríde (Líne Glas). Aimsigh clár ama an LUAS.

Féach an léarscáil thíos.

Sonraí

Tá an Lárleabharlann suite in Ionad siopadóireachta ILAC ar Shráid Anraí agus is inti sin fosta atá an tIonad Faisnéise Gnó, an tIonad Foghlama Oscailte agus an Leabharlann Cheoil.

Tá an áit seo curtha in oiriúint do chathaoireacha rothaí agus tá closchóras lúb ionduchtúcháin ar fáil le húsáid le háiseanna éiste.Insroichteacht

Tá an áit seo curtha in oiriúint do chathaoireacha rothaí agus tá closchóras lúb ionduchtúcháin ar fáil le húsáid le háiseanna éisteachta. 

Seirbhísí

 • Wi-FiSeirbhís Idirlín gan sreang agus leathanbhanda gan táille
 • Sraith Microsoft Office
 • Acmhainní ar líne
 • Spás staidéir
 • Bhoth Fhéinseirbhíse
 • Seirbhís  priontáil / scanadh (Surfbox)
 • Seirbhís fótachóipeála (Surfbox)
 • Bailiúchán na hEagraíochta Domhanda
 • Bailiúchán de Litríocht an Domhain
 • Bailiúchán de Leabhair Thagartha Ealaíne
 • Litearthacht d’Aosaigh agus ábhar don Oideachas Bunata
 • Faisnéise don phobal
 • Foirmeacha iarratais le haghaidh Mótarchánach, Pas, etc.
 • Grúpa Léitheoirí Fásta
 • Club Leabhar as Gaeilge
 • Grúpa Léitheoirí Sci-Fi
 • Grúpa scríbhneoireachta
 • Grúpa Scannán
 • Ciorcail Chomhrá
 • Taispeántais / Léachtaí / Ceardlanna / Léiríochtaí / Ceadail Cheoil
 • Camchuairteanna thart ar an Leabharlann – cuir in áirithe leis an Leabharlannaí iad, le do thoil
 • Closleabhair ar dhlúthdhioscaí agus MP3 d’aosaigh agus do pháistí
 • I measc na nithe atá ar fáil ar iasacht tá DVDanna agus CD-ROManna
 • Blociasachtaí do ghrúpaí de réir socraithe
 • Gníomhaíochtaí do pháistí / Cuairteanna ranga / scéalaíocht

Ni bheidh na Malartú Teanga ar siúl Dé Sathairn 22ú Feabhra.

Beidh seiminéar ar siúl sa seomra an lá go léir ar 22ú Feabhra.

Dá bharr ni bheidh na malartú teanga le fáil.
Bheidh siad ar ais mar is gnách ar 29ú Feabhra.

Gaibh ár leithscéal as aon míchaothúileacht.

Tá seirbhísí leithris poiblí ar fáil gar don leabharlann.

Address for Map: 
Feedback