Leabharlann na Cúlóige

Printer-friendly version

Leabharlann na CúlóigeSeoladh: Bóthar Chúirt an Bharraigh, Baile Átha Cliath 17. D17 C950

Ceantar: Ceantar an Lárdheiscirt

Teileafón: +353 1 8477781

Ríomhphost: coolocklibrary@dublincity.ie

Loc8 Cód: NN7-50-8XJ

Ar Oscailt Idir

Luan - Déardaoin: 10am - 8pm
Aoine & Satharn: 10am - 5pm
An Domhnach: Dúnta
Socruithe le haghaidh Laethe Saoire (Saoire Bainc san áireamh)

Treoracha

Bus: 17A, 27. Aimsigh clár ama Bhus Átha Cliath.

Féach an léarscáil thíos

Tá an áit seo curtha in oiriúint do chathaoireacha rothaí, tá closchóras lúb ionduchtúcháin ar fáil le húsáid le háiseanna éisteachta.Insroichteacht

Tá an áit seo curtha in oiriúint do chathaoireacha rothaí agus tá closchóras lúb ionduchtúcháin ar fáil le húsáid le háiseanna éisteachta. 

Seirbhísí

 • Wi-FiSeirbhís Idirlín gan sreang agus leathanbhanda gan táille
 • Acmhainní ar líne
 • Sraith Microsoft Office ar fáil
 • Limistéar Foghlama do Pháistí
 • Óglimistéir
 • Spás staidéir
 • Seomra cruinnithe
 • Seirbhís priontáil / scanadh (Surfbox)
 • Seirbhís fótachóipeála (Surfbox)
 • Litearthacht d’aosaigh agus ábhar don oideachas bunata
 • Foirmeacha iarratais le haghaidh Mótarchánach, Pas
 • Clár fógraí / Faisnéise don phobal
 • Grúpa Léitheoirí Fásta
 • Grúpa Ealaíne d’Aosaigh
 • Taispeántais / Léachtaí / Ceardlanna / Léiríochtaí
 • An Roinn ‘Furasta a Léamh’
 • Closleabhair ar dhlúthdhioscaí agus MP3 d’aosaigh agus do pháistí
 • I measc na nithe atá ar fáil ar iasacht tá DVDanna
 • Blociasachtaí do ghrúpaí de réir socraithe
 • Grúpa Máithreacha agus Tachrán gach maidin Luan agus Déardaoin ó 10.15-11.30
 • Gníomhaíochtaí do pháistí / Cuairteanna ranga / Club Leabhar
 • Bailiúchán Speisialta – Úrscéalta Léaráidí
Address for Map: 
Feedback