Leabharlann Dhroim Conrach

Printer-friendly version

Leabharlann Dhroim ConrachSeoladh: Ascaill Chnoc an Mhuilinn, Baile Átha Cliath 9. D09 PT78

Ceantar: Ceantar an Lárthuaiscirt

Teileafón: +353 1 8377206

Ríomhphost: drumcondralibrary@dublincity.ie

Loc8 Cód: NP7-61-74D

 

Ar Oscailt Idir

Luan, Céadaoin, Aoine & Satharn: 10am – 1pm & 2pm - 5pm
Máirt & Déardaoin 12.45pm – 4pm & 4.45pm – 8pm
An Domhnach: Dúnta
Socruithe le haghaidh Laethe Saoire (Saoire Bainc san áireamh)

Treoracha

Bus: 1, 11, 13, 16, 33, 41, 41b, 41c, 44. Aimsigh clár ama Bhus Átha Cliath.

Traen: Tagann na traenacha a ritheann ar líne iarnróid Bhaile Átha Cliath/Mhaigh Nuad/ An Longfoirt isteach go Stáisiún Dhroim Conrach, Bóthar Dhroim Conrach Íochtarach. Aimsigh clár ama an Iarnród Éireann.

Ar Bóthar:

Ag teacht ón Aerfort (Mótarbhealach an N1)

Téigh isteach ar an N1 ó dheas ag dul i dtreo an Láir. Nuair a bheidh tú ar Bhóthar Dhroim Conrach Uachtarach rachaidh tú thar Choláiste Phádraig ar thaobh na láimhe deise. Ag an gcéad chrosbhóthar eile téigh isteach ar an gcéad bhóthar ar dheis le dul isteach ar Ascaill Chnocán an Mhuilinn. Tá Leabharlann Dhroim Conrach thíos ag an deireadh ar fad ar Ascaill Chnocán an Mhuilinn ar thaobh na láimhe deise.

Ag teacht ón Lár (Sráid Uí Chonaill)

Nuair a bheidh tú ag teacht ón Lár lean na treoracha don Aerfort agus lean ort ó thuaidh ar feadh Shráid Dorset. Coinnigh ort ó thuaidh, trasnaigh an Chanáil Ríoga, téigh faoin droichead iarnróid áit a bhfeicfidh tú an Stáisiún Traenach i nDroim Conrach ar do láimh dheis. Lean ort ag dul ó thuaidh, agus trasnaigh an Tulcha. Téigh isteach ar an gcéad bhóthar ar chlé le dul isteach ar Ascaill Chnocán an Mhuilinn. Tá Leabharlann Dhroim Conrach thíos ag an deireadh ar fad ar Ascaill Chnocán an Mhuilinn ar thaobh na láimhe deise.

Páirceáil

Is ceadmhach páirceáil ar an tsráid in aice le Páirc Airt Uí Ghríofa [teoranta le linn uaireanta scoile]. Tá dhá bhá pháirceála do thiománaithe faoi mhíchumas ar Ascaill Shruth an Mhuilinn le taobh Leabharlann Dhroim Conrach.

FÉACH AN LÉARSCÁIL THÍOS

Sonraí

Osclaíodh Leabharlann Dhroim Conrach ar an 19 Feabhra 1937.  Leabharlann bhrainse bheag phoiblí í a fhreastalaíonn ar Dhroim Conrach, bruachbhaile i dtuaisceart na cathrach, agus ar an limistéar máguaird. Rinneadh oibreacha móra athchóirithe ar an leabharlann sa bhliain 2010 lena n-áirítear bealach isteach a bhfuil rampaí air agus leithreas poiblí atá oiriúnach do chathaoir rothaí.  Léigh stair an fhoirgnimh (as Béarla).

Tá an áit seo curtha in oiriúint do chathaoireacha rothaí, tá closchóras lúb ionduchtúcháin ar fáil le húsáid le háiseanna éiste.Insroichteacht

Tá an áit seo curtha in oiriúint do chathaoireacha rothaí agus tá closchóras lúb ionduchtúcháin ar fáil le húsáid le háiseanna éisteachta. Tá leithreas poiblí inrochtana i Leabharlann Dhroim Conrach.

Seirbhísí

 • Wi-FiSeirbhís Idirlín gan sreang agus leathanbhanda gan táille
 • Sraith Microsoft Office ar fáil
 • Bunachair sonraí ar líne
 • Nuachtáin laethúla ar fáil
 • Fótachóipeála
 • Foirmeacha iarratais le haghaidh Mótarchánach, Pas
 • Clár fógraí / Faisnéise don phobal
 • Faisnéis faoi stair áitiúil
 • Irisí
 • Ábhar léitheoireachta mórchló mór
 • Litearthacht d’Aosaigh
 • Leabhair do léitheoirí ar bheagán foinn
 • Closleabhair ar dhlúthdhioscaí agus MP3 d’aosaigh agus do pháistí
 • DVDanna d’aosaigh agus do pháistí
 • Leabhair do dhaoine fásta óga
 • Blociasachtaí do ghrúpaí de réir socraithe
 • Gníomhaíochtaí do pháistí / Cuairteanna ranga
 • Taispeántais / Léachtaí / Ceardlanna / Léiríochtaí

Cuirtear seirbhísí leithris ar fáil.

Dublin City Public Libraries - View my 'drumcondralibrary' photos on Flickriver

Leabharlann Dhroim Conrach ar flickr!.

Address for Map: 
Feedback