Leabharlann agus Cartlann Bhaile Átha Cliath

Printer-friendly version

Leabharlann agus Cartlann Chathair Bhaile Átha Cliath

Seoladh: 138-144 Sráid an Phiarsaigh, Baile Átha Cliath 2. D02 HE37

Ceantar: Ceantar an Oirdheiscirt

Teileafón: +353 1 6744999

Ríomhphoist: dublinstudies@dublincity.ie
cityarchives@dublincity.ie

Loc8 Cód: NN5-10-WF7

Ar Oscailt Idir

Luan - Déardaoin: 10am - 8pm
Aoine & Satharn: 10am - 5pm
An Domhnach: Dúnta
Socruithe le haghaidh Laethe Saoire (Saoire Bainc san áireamh)

Treoracha

Féach an léarscáil thíos.

Ní ann ach fad siúlóide ó lár na cathrach go dtí Leabharlann agus Cartlann Chathair Bhaile Átha Cliath agus í suite laisteas den Life.

Bus: 1. Aimsigh clár ama Bhus Átha Cliath.

Dart: Stáisiún na bPiarsach, Rae an Iarthair. Aimsigh clár ama an DART.

Níl saoráidí páirceála againn do léitheoirí. Tá teorainn leis na spásanna páirceála atá in aice leis an Leabharlann agus iad faoi srian ama.

Leabharlann agus Cartlann Chathair Bhaile Átha Cliath ar Flickr!

Sonraí

Is féidir le gach gach léitheoir a bhfuil Cárta Taighde reatha eisithe ag Leabharlanna Poiblí Chathair Bhaile Átha Cliath aige/aici úsáid a bhaint as an Seomra Léitheoireachta. Tá cead isteach ag daoine eile a bhfuil suim acu breathnú ar bhailiúcháin de Chartlann agus Leabharlann Chathair Bhaile Átha Cliath ach iarratas a dhéanamh.

Tá an áit seo curtha in oiriúint do chathaoireacha rothaí, tá closchóras lúb ionduchtúcháin ar fáil le húsáid le háiseanna éisteInsroichteacht

Tá an áit seo curtha in oiriúint do chathaoireacha rothaí agus tá closchóras lúb ionduchtúcháin ar fáil le húsáid le háiseanna éisteachta.

 

Duais Scoth Cleachtais ón ÚNM Ar dheis: Buaiteoir – Duais Scoth Cleachtais ón ÚNM mar gheall ar oiriúnachtaí a bheith déanta do Dhaoine faoi Mhíchumas.

 

Dublin City Public Libraries - View my 'Dublin City Library & Archive' set on Flickriver

Leabharlann agus Cartlann Chathair Bhaile Átha Cliath ar on Flickr!.

Address for Map: 
Feedback