Frequently Asked Questions

Printer-friendly version

-- Ballraíocht --

Cad é mar is féidir liom clárú leis an leabharlann?

Má tá tú i do chónaí, ag obair nó ag staidéar i mBaile Átha Cliath, idir chathair agus chontae, nó má tá cárta bailí leabharlainne poiblí agat ó údarás leabharlainne ar bith sa tír, tá cead agat iarratas a chur isteach ar chárta de chuid Leabharlanna Bhaile Átha Cliath (LBÁC).

Tabhair do d’aire, le do thoil, cé go bhfuil cead agat míreanna ó LBÁC a chur in áirithe agus a fháil ar iasacht má tá cárta bailí leabharlainne poiblí agat ó údarás leabharlainne ar bith sa tír, *tá* gá agat le cárta bailí leabharlainne de chuid Bhaile Átha Cliath le teacht ar ábhar agus seirbhísí digiteacha áirithe, amhail an ‘Oxford Dictionary of Family names’, OED srl, rudaí atá ar fáil trí bhallraíocht i LPBÁC - féach ar na Ríomhacmhainní (eResources) chun sonraí a fháil, le do thoil.

Más mian leat cárta de chuid LBÁC a fháil, caithfidh tú an fhoirm iarratais oifigiúil a chomhlánú – is féidir leat seo a dhéanamh ar líne nó ag do leabharlann áitiúil - agus an fhoirm a sheoladh/a thabhairt isteach in éineacht le haitheantas grianghraif agus cruthúnas ar d’áit chónaithe. Féach ar an eolas a bhfuil tagairt dó sna rialacháin ballraíochta maidir le foirmeacha inghlactha den dá rud seo, le do thoil.

Má tá tú faoi bhun ocht mbliana déag d’aois, caithfidh tú cead a fháil ó thuismitheoir nó caomhnóir a chaithfidh an fhoirm riachtanach a shíniú.

Féach tuilleadh eolais in 'Do Leabharlann a Úsáid' (as Béarla).

Buntáistí a bhaineann le do sheoladh ríomhphoist a chur le do chuntas (as Béarla).

An féidir liom clárú ar líne?

Is bealach tapa é clárú ar líne le ballraíocht de do leabharlann áitiúil a fháil. Ar chlárú duit, gheobhaidh tú uimhir shealadach iasachtaí agus, ina dhiaidh sin, bíonn 3 mhí agat chun bualadh isteach chuig do leabharlann áitiúil le dhá chineál aitheantais chun do chárta nua leabharlainne a bhailiú. Trí chlárú ar líne, féadann tú earra amháin a chur in áirithe láithreach agus é a bhailiú níos déanaí ag do rogha brainse. https://lgma.iii.com/selfreg

An ngearrtar táille le bheith i do bhall den leabharlann?

Ní ghearrtar. Tá an bhallraíocht saor in aisce ach gearrtar táillí ainmniúla as clódóireacht agus fótachóipeáil.

Do bhallraíocht leabharlainne a athnuachan

Maireann do bhallraíocht leabharlainne ar feadh bliain amháin. Tá sé tábhachtach go ndéanfá do chárta leabharlainne a athnuachan ó tharla nach mbeidh tú in ann leabhair a fháil ar iasacht, a athnuachan ná a chur in áirithe, agus nach mbeidh tú in ann úsáid a bhaint as seirbhísí ar líne, má théann do chárta in éag.  Chun é a athnuachan, buail isteach chuig do leabharlann áitiúil le do chárta leabharlainne agus cáipéis aitheantais ina bhfuil grianghraf.  Má d’athraigh tú seoladh ón uair dheireanach a rinne tú do bhallraíocht a athnuachan, tabhair leat cruthúnas ar sheoladh baile le do thoil (e.g. bille gáis, leictreachais, teileafóin, fóin póca; ráiteas bainc a eisíodh le 6 mhí anuas).

An féidir liom mo chuntas ballraíochta sa leabharlann a sheiceáil ar líne?

Is féidir leat do chuntas pearsanta a sheiceáil ar líne má bhíonn Uimhir Aitheantais Phearsanta agat. Cuireann an uimhir seo cosc ar dhaoine neamhúdaraithe dul isteach i do chuntas. Más rud é nach bhfuil uimhir aitheantais phearsanta agat buail isteach chuig brainse ar bith agus tabharfar ceann duit.

Conas a bhfaighinn Uimhir Aitheantais Phearsanta?

Taispeáin do chárta leabharlainne ag brainse ar bith agus tabharfar Uimhir Aitheantais Phearsanta duit. Ní mór duit féin a bheith i láthair ionas go mbeifear ábalta a dheimhniú gur tú atá ann. Déantar é seo chun cosc a chur ar dhaoine neamhúdaraithe dul isteach i do chuntas pearsanta.

Céard a dhéanfaidh mé má chaillim mo chárta ballraíochta leabharlainne?

Cuir in iúl do do leabharlann brainse áitiúil gur chaill tú do chárta. Nuair a bhuaileann tú isteach, beir aitheantas fótagrafach leat agus tabharfar cárta nua duit. Cuirfear eolas isteach ar do chárta nuafaoi d’iasachtaí, lena n-áirítear iasachtaí thar téarma nó iarrataí.

 


-- Do Leabharlann a Úsáid --

Cad is féidir liom a fháil ar iasacht ón leabharlann?

Is féidir le daoine fásta agus páistí 12 rud ar a mhéad (leabhair, dlúthdhioscaí agus DVDanna) a fháil ar iasacht ar feadh trí seachtaine. Ina theannta sin, is féidir leat 5 r-leabhar agus 5 r-chlosleabhar ar a mhéad a fháil ar iasacht, úrscéalta grafacha agus comics dhigiteacha gan teorainn ar a mhéad a fháil ar iasacht, hirisleabhair dhigiteacha gan teorainn (níl aon teorainn ama i gceist).

Conas is féidir liom nithe leabharlainne a choinneáil ar feadh tréimhse níos faide gan fíneálacha a íoc?

Is féidir leat nithe a fháil an athuair ar feadh tréimhse níos faide ach glao teileafóin a dhéanamh, iarratas a dhéanamh ar an bpost nó ar líne nó bualadh isteach tú féin.  Tabhair an uimhir atá os cionn an bharrachóid ar an ní nó tabhair uimhir do chárta ballraíochta le do thoil chun nithe a fháil ar iasacht an athuair. Ní féidir leat ní a fháil ar iasacht an athuair má bhíonn sé curtha in áirithe ag duine éigin eile, nó má sháraíonn tú an líon uaireanta gur féidir leat an ní a fháil ar iasacht an athuair (5).

An féidir liom ábhar leabharlainne a chur in áirithe?

Tá cead ag custaiméirí míreanna leabharlainne a chur in áirithe ar mhaithe lena mbailiú óna mbrainse áitiúil agus na míreanna sin amuigh ar iasacht ag an am nó ar fáil ó bhrainse eilei mBaile Átha Cliath nó in áit eile sa tír.
Bailítear míreanna agus déantar iad a sheachadadh idir na leabharlanna dhá uair sa tseachtain, mar sin nuair a bhíonn mír atá curtha in áirithe ar fáil, is dóchúil go mbeidh sé ar fáil sa leabharlann áitiúil taobh istigh de sheachtain.
Is féidir míreanna nach bhfuil ar fáil in aon cheann de na leabharlanna atá i gceist a iarraidh trí bhrainse leabharlainne ar bith (déanaimid ár seacht ndícheall a leithéid de mhíreanna a chur ar fáil, ach ní féidir linn a rathú go gcuirfimid gach mír a iarrtar mar sin ar fáil. Féach ar ár mbeartas forbartha bailiúchán chun tuilleadh eolais a fháil le do thoil.)

Chun áirithint ar líne a dhéanamh, bíonn d'uimhir iasachtaí agus d'Uimhir Aitheantais Phearsanta (PIN) de dhíth. Mura bhfuil do PIN ar eolas agat, buail isteach chuig do leabharlann áitiúil.

Ní féidir leat a bheith níos mó ná dó dhéag mhír ar an cúlchiste ag aon am amháin.

Is féidir iarratas a dhéanamh ar earraí ón gcatalóga leabharlainne ar líne nó ag an deasc *gan táille* ar bith.

An bhfuil táille i gceist le hábhar leabharlainne a chur in áirithe?

Is féidir iarratas a dhéanamh ar earraí ón gcatalóga leabharlainne ar líne nó ag an deasc *gan táille* ar bith.

Beidh táille €5 i gceist más rud go bhfuil orainn earra a fháil ó Aonad Soláthair Leabharlann na Breataine nó ó seirbhísí iasachtaithe eile.  Cuirfimid an táille seo in iúl duit nuair atá an t-iarratas á dhéanamh agat.

Céard iad uaireanta oscailte na leabharlann brainse? Céard a tharlaíonn i rith na saoire?

Bíonn uaireanta oscailte éagsúla i bhfeidhm. Seiceáil na huaireanta oscailte leis na brainsí iad féin.

Bíonn socruithe saoire éagsúla i bhfeidhm.  Dúntar Leabharlanna Chathair Bhaile Átha Cliath ar feadh líon áirithe laethanta i gcomhair na Nollag agus na Cásca; agus ar Lá Fhéile Pádraig agus ar shaoire poiblí (mar shampla, ar Laethanta Saoire Bainc ar an Luan, dúntar an leabharlann ar an Luan agus ar an Satharn roimhe sin).

Seiceáil leathanach baile na leabharlainne agus clár fógraí na leabharlainne chun socruithe saoire áirithe a fháil amach.

An féidir liom earraí leabharlainne a athnuachan ar líne?

Is féidir earraí a athnuachan ar líne trí úsáid do PIN, a fhad is nach bhfuil siad á n-iarraidh ag iasachtaí eile. Cuireann do PIN cosc ar dhaoine neamhúdaraithe do thaifead pearsanta iasachtaí a rochtain. Mura bhfuil PIN agat, buail isteach chuig brainse ar bith agus sannfar PIN duit.

Cad a tharlóidh má chaillim nó má dhéanaim damáiste d'earra a fuair mé ón leabharlann?

Aontaíonn  baill go dtabharfaidh siad aire mhaith d'aon ábhar leabharlainne atá ar iasacht acu agus cé is moite d'ábhar na bpáistí, go ndéanfaidh siad aisíoc do Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ar chostas aon chaillteanais nó damáiste do na hábhair seo.

Cad a tharlóidh mura dtugaim earraí leabharlainne ar ais in am?

Mura dtabharfaidh tú earra ar ais nó mura ndéanfaidh tú teagmháil le ball foirne de chuid na leabharlainne chun earra thar téarma a phlé sula dtabharfar an tríú meabhrúchán duit, cuirfear cosc ar do chárta agus ní bheidh tú in ann earraí eile.

 


-- Leabharlann agus Cartlann Bhaile Átha Cliath --

Cá bhfuil Leabharlann & Cartlann Chathair Bhaile Átha Cliath?

Leabharlann agus Cartlann Chathair Bhaile Átha Cliath suite ar an taobh ó dheas d’Abhainn na Life ar 138-144 Sráid an Phiarsaigh, idir Sráid Sandwith Uachtarach agus Sráid na hÉirne Uachtarach, Baile Átha Cliath 2. Ceathrú uaire siúlóide atá ann ó Fhaiche an Choláiste agus is éasca teacht uirthi ar bhus uimhir 2 agus ar bhus uimhir a 3 a stopann taobh amuigh den leabharlann nó ar thraein An Dart nó Commuter chuig Stáisiún an Phiarsaigh, Rae an Iarthair. Is í an áis pháirceála ‘Íoc agus Taispeáin’ amháin atá ann do charranna agus is ar an tsráid atá sí sin.

Cén cineál eolais atá le fáil i gCartlanna Chathair Bhaile Átha Cliath?

Tá taifid ar rialtas cathrach Bhaile Átha Cliath ón mbliain 1171 go dtí deireadh an 20ú haois le fáil i gCartlanna Chathair Bhaile Átha Cliath. Áirítear miontuairiscí cruinnithe coiste agus na Comhairle Cathrach, leabhair chuntais, comhfhreagras, tuarascálacha, cuntais chúirte, achainíocha carthanachta, gníomhais teidil, léarscáileanna, agus pleananna agus líníochtaí, agus iad go léir ina gcuntas ar an bhforbairt a rinne Baile Átha Cliath le hocht gcéad bliain anuas.

Conas a chláróidh mé le Cárta Taighde Leabharlainne a fháil?

[Is leis an Seomra Léitheoireachta, Leabharlann agus Cartlann Chathair Bhaile Átha Cliath, Sráid an Phiarsaigh, Baile Átha Cliath 2 a bhaineann sé seo.]

Is féidir Cárta Taighde a fháil ach foirm iarratais atá le fáil ag Deasc Eisiúna an tSeomra Léitheoireachta a líonadh amach. Bíodh cárta aitheantais fótagrafach ar iompar agat le do thoil – ceadúnas tiomána, pas, carta mic léinn, aitheantais oibre, carta aitheantais slándála sóisialaí, chárta leabharlainne nó carta náisiúnta aitheantais (más ann dó) le haghaidh an chláraithe.  Ní bhíonn na Cártaí Taighde bailí ach ar feadh tréimhse 3 bliana ó dháta a n-eisithe.

An féidir liom leabhair agus ábhair chartlainne a thógáil amach ar iasacht as an Seomra Léitheoireachta?

[Is leis an Seomra Léitheoireachta, Leabharlann agus Cartlann Chathair Bhaile Átha Cliath, 138-144 Sráid an Phiarsaigh amháin a bhaineann sé seo]

Ní féidir ábhair leabharlainne agus chartlainne a fháil ar iasacht ná ní féidir iad a thógáil amach as an Seomra Léitheoireachta.  Is féidir teacht ar bhailiúcháin ach foirmeacha iarratais a líonadh amach ag an Deasc Eisiúna agus is féidir breathnú orthu sa Seomra Léitheoireachta agus ansin amháin.

 


-- Deiseanna Foghlama --

An gcuireann an leabharlann deiseanna féinteagaisc ar fáil?

Cuireann go leor leabharlanna brainse áiseanna foghlama ríomhaireachta agus teanga ar fáil mar aon le gearrchúrsaí, cainteanna agus taispeántais. Tá réimse leathan de chúrsaí féinteagaisc agus d’áiseanna le fáil san Ionad Foghlama Oscailte sa Lárleabharlann. Faigh tuilleadh eolais faoi na deiseanna foghlama atá ag Leabharlanna Chathair Bhaile Átha Cliath (as Bearla).

An bhféadfainn foghlaim conas ríomhairí a úsáid istigh sa leabharlann?

D’fhéadfá. Tá clár ag Leabharlanna Chathair Bhaile Átha Cliath ar a dtugtar ‘Websmart’ atá saor in aisce do chustaiméirí.  Is taispeántais/léachtaí léirithe Idirlín atá i gceist leis seo agus cuirtear ceardlanna ar fáil do dhaoine aonair agus do ghrúpaí beaga as an bpobal. Baintear úsáid as an líonra forleathan de phointí rochtana poiblí Idirlín atá i leabharlanna brainse ar fud na Cathrach chun é seo a dhéanamh. Téigh i dteagmháil le do bhrainse áitiúil chun sonraí a fháil.

An bhféadfainn creidiúnú a fháil ar na cúrsaí a chuirim i gcrích sa leabharlann?

D’fhéadfá “Deimhniú ar Chríochnú Cúrsa” (sínithe ag do Leabharlannaí Brainse agus ag an Leabharlannaí Cathrach) a fháil tar éis 50 uair foghlama a bhain le clár áirithe, Cúrsa Linguaphone mar shampla, a chur isteach.

 


-- Acmhainní --

An bhfuil an tIdirlíon le fáil i mo leabharlann?

Soláthraíonn Leabharlanna Chathair Bhaile Átha Cliath seirbhís leathanbhanda saor in aisce agus rochtain gan sreang ar an Idirlíon i líonra na leabharlann brainse. Téigh i dteagmháil le do bhrainse áitiúil chun níos mó eolais a fháil faoin ár seirbhís Idirlín a úsáid.

Léigh an dá pholasaí atá againn “Polasaí ar Úsáid Inghlactha an Idirlín” agus “Polasaí ar an Idirlíon a Chur in Áirithe” (as Bearla).

An féidir liom breathnú ar shean-nuachtáin?

Bíonn eagráin reatha de nuachtáin ar fáil i líon áirithe de leabharlanna brainse. Is féidir teacht ar eagráin reatha agus ar sheaneagráin de líon áirithe teideal (cruachóip) chomh maith le líon áirithe atá ar mhicreascannán agus ar líne, san Ionad Eolais Gnó, An Lárleabharlann, Lárionad Ilac, Baile Átha Cliath 1.

Tá réimse leathan de nuachtáin ar chruachóip agus ar mhicreascannán i Leabharlann agus i gCartlann Bhaile Átha Cliath. Tá idir nuachtáin ón ochtú haois déag go dtí nuachtáin an lae inniu ann. Ní bhíonn eagráin reatha agus eagráin a tháinig amach le gairid ar fáil chun breathnú orthu go ceann sé mhí ina dhiaidh sin.

Tá Cartlann Dhigiteach de The Irish Times, Irish Newspaper Archives agus ProQuest le fáil ar líne agus tá sí saor in aisce d’úsáideoirí Idirlín sna brainsí go léir de chuid Leabharlanna Poiblí Chathair Bhaile Átha Cliath. Tá na heagráin go léir ón gcéad eagrán sa bhliain 1859 go heagrán an lae inniu de The Irish Times ar fáil sa chartlann dhigiteach. Le Cartlanna Nuachtáin na hÉireann is féidir leat nuachtáin na hÉireann ó na 1700idí go dtí an t-am i láthair a chuardach agus a léamh.  Tugann ProQuest rochtain ar ailt lántéacs i dtuairim is 850 nuachtán ar fud an domhain, páipéir náisiúnta agus réigiúnacha na hÉireann san áireamh.

An bhféadfainn eolas a fháil faoi stair na háite agus mo ghinealach a lorg?

D’fhéadfá. Áirítear ábhair nua agus ábhair dara láimhe a bhaineann le Cathair agus Contae Bhaile Átha Cliath agus ina bhfuil réimse leabhar, nuachtáin, tréimhseacháin, grianghraif, léarscáileanna, priontaí, líníochtaí, cláir amharclainne, bileoga drámaí, póstaeir, bileoga bailéad, ábhair chlosamhairc agus nithe gearrshaolacha i mBailiúchán Staidéir Áitiúla Chathair Bhaile Átha Cliath agus na hÉireann. De bhrí gurb í cathair Bhaile Átha Cliath príomhchathair na hÉireann is mór an méid bailiúchán atá sa Leabharlann Chathrach faoi ábhair gur díol spéise iad do mhuintir na hÉireann agus lena n-áirítear leabhair agus ábhair eile a bhaineann le hÉirinn, le húdair Éireannacha, agus leabhair agus ábhair i nGaeilge. Áirítear foinsí eolais faoi ghinealach agus comhairle chun do chraobh ghinealaigh a lorg leis an mbailiúchán.

An bhféadfainn eolas a fháil ar conas mo ghnó féin a thosú?

D’fhéadfá. Is seirbhís tagartha atá san Ionad Eolais Gnó atá á fheidhmiú ag Leabharlanna Chathair Bhaile Átha Cliath agus bíonn eolas faoi chuideachtaí agus faoi mhargaíocht ach go háirithe le fáil ann.  Tá bailiúchán leabhar, eolairí, irisí gnó, bunachair shonraí, nuachtáin, Pleananna Forbartha an Údaráis Áitiúil, san Ionad mar aon le bailiúchán de thuarascálacha cuideachtaí Éireannacha.  Tá eolas cuimsitheach le fáil san Ionad faoi ghnó a thosú agus éascaíonn sé cláir “Ag Tosú do Ghnó Féin” faoi dhó sa bhliain, go hiondúil san Earrach agus arís san Fhómhar. Bíonn na cláir á reáchtáil ag Oifig Fiontair Áitiúil Cathrach Bhaile Átha Cliath i gcomhpháirtíocht le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.

Is sa Lárleabharlann, Lárionad ILAC, Sráid Anraí, Baile Átha Cliath 1 atá an tIonad suite.

 


-- Ilghnéitheach --

Conas is féidir liom dul i dteagmháil le Leabharlanna Poiblí Chathair Bhaile Átha Cliath?

Ba chóir ceisteanna ginearálta a sheoladh chuig
Na Príomhoifigí Riaracháin,
Leabharlann & Cartlann Chathair Bhaile Átha Cliath,
138-144 Sráid an Phiarsaigh,
Baile Átha Cliath 2.

Teil.: (01) 6744800
Facs: (01) 6744879 (Riarachán); (01) 6744880 (Bainistíocht)
Ríomhphost: dublinpubliclibraries@dublincity.ie

Tugtar sonraí teagmhála de na leabharlanna aonair brainse i “Aimsigh an leabharlann a theastaíonn uait

Ba mhaith liom na leabhair a léigh mé a phlé le daoine eile. An bhfuil Club Leabhar ann?

Tá borradh faoi líon na nGrúpaí Léitheoireachta a thagann le chéile nó a bhfuil baint acu leis na Leabharlanna Poiblí. Tagann a bhformhór le chéile uair sa mhí chun plé a dhéanamh go beo bríomhar neamhfhoirmiúil ar ar léigh siad. Faigh tuilleadh eolais faoi Club Leabhair i Leabharlanna Poiblí Chathair Bhaile Átha Cliath (as Bearla).

An bhfuil seirbhís seachadadh leabhar ann ó leabharlann go baile?

Tá seirbhís seachadadh leabhar ó leabharlann go baile le fáil ó Sheirbhís na Leabharlanna Taistil. Is féidir teagmháil a dhéanamh leo ag Príomhoifigí na Leabharlanna Taistil, Leabharlann na Cabraí, Bóthar na hUaimhe, Baile Átha Cliath 7.

Teil: 00-353-1-8691415
Facs: 00-353-1-8691412
Ríomhphost: mobilelibraries@dublincity.ie 

An bhfuil áiseanna leithris phoiblí i mo bhrainse?

Is féidir leis an bpobal na háiseanna leithris a úsáid sna leabharlanna seo a leanas – sa Chabrach, i Sráid an Phiarsaigh, i mBaile Formaid, i mBaile Munna, i Dhroim Conrach, i Phreambróg, i Ráth Eanaigh, i Ráth Maonais agus i mBaile Bhailcín. Tá saoráidí poiblí ar fáil in aice leis na leabharlanna seo a leanas – Lárionad ILAC, Ionad Siopadóireachta Fhionnghlaise agus Ionad Siopadóireachta Dhomhnach Míde.

 

 

 

Feedback