Your Council

Sráidainmneacha Bhaile Átha Cliath/Dublin City Street Names

Foilsithe ag An tAonad Forbartha Gaeilge, An Roinn Seirbhísí Corparáideacha, Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.

Curtha i gcló i mí Mheán Fómhair, 2004.

Do Chearta Teanga

Bunreacht na hÉireann image

Foirmeacha Iarratais

Tá gealltanas tugtha sa Scéim Teanga 2006-2009 ag an gComhairle go bhfoilseofar foirmeacha iarratais go hiomlán dátheangach in aon fhoilseachán amháin nó ina leaganacha scartha Gaeilge agus Béarla (i gcás foirmeacha fada). 

Is féidir teacht ar na foirmeacha iarratais go léir a bhíonn in úsáid ag an gComhairle Cathrach anseo:

Imeachtaí Gaeilge

Imeachtaí Gaeilge eagraithe ag an gComhairle

Ó am go céile eagraíonn Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath imeachtaí trí Ghaeilge sa chathair agus déantar iad a fhógairt anseo thíos nuair is féidir. 

Bímis ag siúl agus ag caint

History of Dublin City Council

Dublin Corporation (now Dublin City Council) was established in 1840 as a result of the Municipal Corporation Reform (Ireland) Act.

This law implemented many important reforms that were needed to improve the operations and accountability of local government. One of the most significant of these was to greatly increase the number of people who could vote in city elections.

Local Elections 2009

Election Results

 

 

Creative D

Creative D / ECCE Innovation  2009- 2011

Íoc ar Line

Is féidir billí a íoc leis an gComhairle ar líne

 Tá 10 gcuntas éagsúla ar fáil:

  • Muirir ar Dhramhaíl Chomhshaoil
  • Iasachtaí Tithíochta
  • Fíneálacha Bruscair
  • Cíosanna Tithíochta
  • Scéim Ceannaigh do Thionóntaí
  • Athnuachan Ceadanna Páirceála 1 Bhliain
  • Athnuachan Ceadanna Páirceála 2 Bhliain
  • Ceadúnais Madraí

Classmate - Iris do Bhunscoileanna

Is nuachtlitir í seo a dhéantar a dháileadh ar bhunscoileanna na cathrach gach ráithe .  Bíonn alt dhá leathanaigh i nGaeilge i ngach iris de Classmate.  Déantar iarracht foclaíocht shimplí a úsáide le téama suimiúil úr i ngach alt.  Tá súil againn go mbainfidh na múinteoirí scoile úsáide as na hailt mar áis sa seomra ranga.  Bainfidh na daltaí scoile sult as na comórtais éasca i ngach eagrán. 

Maximising the City's Potential

Dublin City Council aims to maximise the City's potential by creating a dynamic and vibrant urban space that enhances the quality of life for residents and visitors to the area. Dublin City Council has reviewed its strategy for intensification and height to achieve these aims. The strategy incorporates 6 key themes – economic, culture, social, urban and spatial form, movement and sustainability to make it as comprehensive as possible. 

Feedback