Socruithe na Nollag agus na hAthbhliana

  • Beidh Oifigí na Cathrach agus Oifigí Ceantair Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath oscailte don phobal go dtí 1.00pm Dé hAoine, an 22 Nollaig 2017.
  • Beidh Oifig Mótarchánach Chathair Bhaile Átha Cliath oscailte don phobal go dtí 12.30pm Dé hAoine, an 22 Nollaig 2017.
  • Beidh Leabharlanna Poiblí Chathair Bhaile Átha Cliath uile dúnta Dé Sathairn, 23 Nollaig.

Osclófar na hoifigí seo arís Dé Máirt, an 2 Eanáir 2018.

Dúnfar Dánlann na Cathrach, an Hugh Lane, tráthnóna Dé Sathairn, an 23 Nollaig 2017. Athosclófar an Dánlann ar an 28 Nollaig 2017 go dtí 31 Nollaig 2017. Ansin osclófar an Dánlann sa bhliain nua Dé Máirt 2 Eanáir 2018.

 

Feedback