Sraith Ceolchoirmeacha Port Damhsa Tae atá oiriúnach do dhaoine a bhfuil néaltrú orthu le seoladh sa Cheoláras Náisiúnta, Baile Átha Cliath

Seolfaidh Councillor Deirdre Heney, thar ceann an Ardmhéara Brendan Carr, Sraith Ceolchoirmeacha Port Damhsa Tae atá oiriúnach do dhaoine a bhfuil néaltrú orthu sa Cheoláras Náisiúnta, Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2 Dé Céadaoin, 3 Lúnasa 2016 ag 1 p.m.

Tá an tsraith ceithre cheolchoirm seo, a bhfuil Oifig Ceantair Thuaidh-Láir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ag déanamh urraíochta uirthi, dírithe ar dhaoine a bhfuil néaltrú orthu, ar a dteaghlaigh agus ar na daoine a bhíonn ag tabhairt aire dóibh agus tugann sí deis do dhaoine taitneamh a bhaint as an gceol agus na hamhráin is fearr leo in atmaisféar inar féidir leo a scíth a ligean. Beidh sólaistí ar fáil le linn na ceolchoirme. Beidh an chéad cheolchoirm ar siúl Dé Céadaoin, 3 Lúnasa i Seomra John Field sa Cheoláras Náisiúnta. €2.50 atá ar na ticéid agus tá siad ar fáil ó oifig ticéad an Cheolárais Náisiúnta.

Is í an tSraith Ceolchoirmeacha Port Damhsa Tae atá oiriúnach do dhaoine a bhfuil néaltrú orthu an chéad chomhthionscnamh idir Oifig Ceantair Thuaidh-Láir na Comhairle agus an Ceoláras Náisiúnta. Léiríonn sí obair leanúnach na Comhairle i dtreo Baile Átha Cliath a fhorbairt mar Chathair Aoisbháúil agus tá sí ag teacht le cuspóirí uileghabhálacha an Cheolárais Náisiúnta san Earnáil Cúraim Sláinte chun cur le saol na ndaoine a bhfuil riocht sláinte fadtéarmach orthu trí dheis a thabhairt dóibh páirt a ghlacadh sa cheol.

Críoch
 

Feedback