Christmas Holiday Arrangements in Dublin City Public Libraries

Printer-friendly version

Christmas sceneBeidh Leabharlanna Poiblí Chathair Bhaile Átha Cliath dúnta ó Dé Luain 24 Nollaig 2018 go dtí 1 Eanáir 2019 (araon san áireamh).

Osclóidh na Leabharlanna Brainse arís Dé Céadaoin 2 Eanáir 2019.

Victorian Christmas

 

Rochtain eResources 24/7

Ná déan dearmad gur féidir leat teacht ar bhailiúcháin de ríomhleabhair, closleabhair ar ríomhaire, irisí digiteacha, greannáin, úrscéalta grafacha, leabhair, ciclipéidí agus bunachair sonraí i rith saoire na Nollaig: www.dublincity.ie/library-eresources

Lean scéal stair na Cathrach tríd an stór digiteach lán de bhailiúchán de shean grianghraif, mapaí agus ephemera.

Athnuachan ar líne

Is féidir na hearraí atá ar iasacht agat a athnuachan mura bhfuil siad de dhíth ar bhall eile den leabharlann. Beidh na sonraí seo le feiceáil ar do thaifead earra : an dáta athfhillte reatha, an dáta athnuachana agus eolas faoi fhínéalacha atá fós le híoc.

Athnuaigh ar líne anois...

Mura bhfuil d’uimhir aitheantais phearsanta (PIN) ar eolas agat cheana, is féidir ceann a fháil i do leabharlann áitiúil ach cárta bailí ballraíochta leabharlainne a thaispeáint.

Add new comment

Feedback