Christmas Period Arrangements

Printer-friendly version

solus na nollaigBeidh Leabharlanna Poiblí Chathair Bhaile Átha Cliath dúnta ó Dé Sathairn 23 Nollaig 2017 go dtí Dé Luain 1 Eanáir 2018 (araon san áireamh). Osclóidh na Leabharlanna Brainse arís Dé Máirt 2 Eanáir.

Nollaig Shona daoibh go léir!

Rochtain eResources 24/7

Ná déan dearmad gur féidir leat teacht ar bhailiúcháin de ríomhleabhair, closleabhair ar ríomhaire, irisí digiteacha, greannáin, úrscéalta grafacha, leabhair , ciclipéidí agus bunachair sonraí i rith deireadh seachtaine Phádraig: www.dublincity.ie/library-eresources

Lean scéal stair na Cathrach tríd an stór digiteach lán de bhailiúchán de shean grianghraif, mapaí agus ephemera. http://digital.libraries.dublincity.ie

Athnuachan ar líne

Is féidir na hearraí atá ar iasacht agat a athnuachan mura bhfuil siad de dhíth ar bhall eile den leabharlann. Beidh na sonraí seo le feiceáil ar do thaifead earra : an dáta athfhillte reatha, an dáta athnuachana agus eolas faoi fhínéalacha atá fós le híoc.

Athnuaigh ar líne anois...

Mura bhfuil d’uimhir aitheantais phearsanta (PIN) ar eolas agat cheana, is féidir ceann a fháil i do leabharlann áitiúil ach cárta bailí ballraíochta leabharlainne a thaispeáint.

Add new comment

Feedback