Athchóiriú le déanamh ar Leabharlann Shráid Chaoimhín

Printer-friendly version

Kevin St Library[Nuashonraithe: 12 Meán Fomhair, 2017] Chuir Townlink Construction Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ar an eolas maidir le síneadh a gclár de bharr mhoill ar an suíomh.  Tá an clár-ama nuashonraithe maidir le comhlíonadh na hoibreacha athchóirithe mar seo a leanas: 

  • Dáta tosaithe an chonartha:  30 Eanáir 2017
  • Dáta tosaithe na hoibre:  8 Feabhra 2017
  • Críochnú / aistriú cúraim: 25 Deireadh Fómhair 2017
  • Feistiú / Bog isteach:  Eanáir 2018

Bronnadh an conradh ar The Design Concept chun trealamh a chur sa leabharlann.  Is féidir breathnú ar shamplaí den saothar atá curtha díobh anseo:
thedesignconcept.co.uk/inspiration-gallery

* Chuir an conraitheoir - Townlink Construction - Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ar an eolas faoi mhoill i soláthar ábhair atá ag teastáil le haghaidh na n-oibreacha tógála a chomhlánú.  De bharr na moille seo tá an dáta aistrithe curtha siar go dtí 25 Deireadh Fómhair 2017. Tá súil le go n-athosclófar an leabharlann - tar éis tréimhse 2 mhí chun an foirgneamh a fheistiú agus stoc a chur ann – i mí Eanáir 2018.  Cé nach bhfuil neart againn ar chúis na moille, tá an-aiféala orainn faoin mhíchaoithiúlacht d’úsáideoirí Leabharlann Shráid Chaoimhín.

Cúlra

Bhí Leabharlanna Poiblí Chathair Bhaile Átha Cliath an-sásta a fhógairt i 2013 go dtosófar ar na hoibreacha chun Leabharlann Shráid Chaoimhín a athchóiriú.

Tháinig athrú ollmhór ar na seirbhísí leabharlainne in imeacht na mblianta. Is gá na hoibreacha seo a dhéanamh ar Leabharlann Shráid Chaoimhín chun go mbeifear ábalta freastal ar riachtanais leabharlainne poiblí seachas na riachtanais a ceapadh a bheadh aici nuair a osclaíodh an foirgneamh den chéad uair sa bhliain 1904. Áireofar iad seo a leanas leis na hoibreacha:

  • Saindeisiúcháin le déanamh ar an díon agus ar an mbonneagar
  • Na gnéithe ailtireachta bunaidh le caomhnú
  • An tseilfre bhunaidh agus an t-urlár bunaidh adhmaid le hathchóiriú
  • Tuilleadh spáis le haghaidh staidéir, le haghaidh taispeántas, grúpaí pobail agus le haghaidh leabharlainne do leanaí (I bpáirt de thoradh ar thógáil urlár nua mezzanine /dánlann.)
  • Bealach isteach oiriúnaithe do chách chuig gach áit
  • Seomraí scíthe poiblí

Gabhaimid ár leithscéal as aon chiotaí a dhéanamh d’úsáideoirí Leabharlann Shráid Chaoimhín agus cé gur mí-ámharach an rud é go gcaithfear aon leabharlann a dhúnadh, cinnteoidh an dúnadh seo go mairfidh an leabharlann san fhadtéarma. Bhí an Leabharlann 100 bliain ar an bhfód sa bhliain 2004 agus ba mhaith linn a chinntiú go mbeidh sí ann i bhfad, i bhfad eile!

Le linn don Leabharlann a bheith dúnta cuirfear seirbhís shealadach ar fáil i leabharlann taistil in aice le ITBÁC Shráid Chaoimhín gach Dé Sathairn 10am - 1pm agus 2pm - 4.30pm.

Tá fáilte roimh úsáideoirí Leabharlann Shráid Chaoimhín leas a bhaint as na láithreacha eile atá againn sa lár nó gar don lár:

 

Add new comment

Feedback