Socruithe Saoire Bainc Bealtaine

Printer-friendly version

Staff PicksBeidh Leabharlanna Poiblí Chathair Bhaile Átha Cliath dúnta ó Dé Sathairn 4 Bealtaine go dtí Dé Luain 6 Bealtaine 2019 (araon san áireamh). Osclóidh na Leabharlanna Brainse arís Dé Máirt 7 Bealtaine 2019.

Rochtain eResources 24/7

Ná déan dearmad gur féidir leat teacht ar bhailiúcháin de ríomhleabhair, closleabhair ar ríomhaire, irisí digiteacha, greannáin, úrscéalta grafacha, leabhair, ciclipéidí agus bunachair sonraí i rith deireadh seachtaine na Cásca: www.dublincity.ie/library-eresources

Lean scéal stair na Cathrach tríd an stór digiteach lán de bhailiúchán de shean grianghraif, mapaí agus ephemera.

Athnuachan ar líne

Is féidir na hearraí atá ar iasacht agat a athnuachan mura bhfuil siad de dhíth ar bhall eile den leabharlann. Beidh na sonraí seo le feiceáil ar do thaifead earra : an dáta athfhillte reatha, an dáta athnuachana agus eolas faoi fhínéalacha atá fós le híoc.

Athnuaigh ar líne anois...

Mura bhfuil d’uimhir aitheantais phearsanta (PIN) ar eolas agat cheana, is féidir ceann a fháil i do leabharlann áitiúil ach cárta bailí ballraíochta leabharlainne a thaispeáint.

Add new comment

Feedback