Socruithe le haghaidh Laethe Saoire Bainc i mBealtaine

Printer-friendly version

silín blossomBeidh Leabharlanna Poiblí Chathair Bhaile Átha Cliath dúnta ó Dé Sathairn 29 Aibreán go dtí Dé Luain 1 Bealtaine (araon san áireamh). Osclóidh na Leabharlanna Brainse arís Dé Máirt 2 Bealtaine.

Athnuachan ar líne

Is féidir na hearraí atá ar iasacht agat a athnuachan mura bhfuil siad de dhíth ar bhall eile den leabharlann. Beidh na sonraí seo le feiceáil ar do thaifead earra : an dáta athfhillte reatha, an dáta athnuachana agus eolas faoi fhínéalacha atá fós le híoc.

Athnuaigh ar líne anois.

Mura bhfuil d’uimhir aitheantais phearsanta (PIN) ar eolas agat cheana, is féidir ceann a fháil i do leabharlann áitiúil ach cárta bailí ballraíochta leabharlainne a thaispeáint.

Add new comment

Feedback