Musician in Residence - Ríona Sally Hartman

Printer-friendly version

Tá áthas ar Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath a fhógairt gurb í Ríona Sally Hartman an chéad Cheoltóir Cónaithe le Leabharlanna Poiblí Chathair Bhaile Átha Cliath.

Clár nuálach í an chónaitheacht a thosóidh i mí an Mheithimh agus reáchtálfar é ar feadh tréimhse 6 mhí ar dtús. Beidh an clár dírithe ar dhéagóirí agus ar dhaoine fásta, beidh éagsúlacht imeachtaí ag baint leis ó sheisiúin blaiste ucailéile agus ceardlanna scríbhneoireachta liricí go ceardlanna cumadóireachta agus táirgthe dhigitigh.

 

Is amhránaí, cumadóir, oideoir agus craoltóir í Ríona Sally Hartman a chumann agus a chuireann i láthair ábhair i mBéarla agus i nGaeilge. Seolann sí ceol bunaidh faoina hainm féin lena n-áirítear a céad albam Big Starving Thing, agus chan sí nó sheinn sí i go leor tionscadail éagsúla lena n-áirítear cinn le IMLÉ, Monster Monster agus Ensemble For-rochtana Oideachais agus Pobail an Cheolárais Náisiúnta.

Ag fáiltiú dó roimh an gcónaitheacht, dúirt an Leabharlannaí Cathrach Gníomhach, Brendan Teeling "tá áthas orainn go bhfuil Ríona ag glacadh leis an gcónaitheacht nua seo. Cuid dár dtiomantas is ea é chun áit a dhéanamh den leabharlann ina bhféadfaidh daoine baint a bheith acu le ceol ar a lán, lán bealaí. Tugann an chónaitheacht deis iontach dúinn freisin triail a bhaint as seirbhísí nua sula bhforbrófar Leabharlann nua na Cathrach ag Cearnóg Parnell'.

Tá Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ag maoiniú na cónaitheachta, agus beidh Ríona ag cumadh agus ag seinm ceoil a bhainfidh le háiteanna faoi leith agus a bheidh spreagtha ag scéalta a inseoidh lucht úsáidte na leabharlainne di faoi áiteanna atá tábhachtach dóibh i mBaile Átha Cliath.

Beidh Banna Ceoil Cónaitheach Daoine Óga ann a leanfaidh an próiseas agus tabharfaidh Ríona treoir dóibh faoi conas a gcuid ceoil nua féin a chumadh agus a chur i láthair.  Ar na téamaí a iniúchfar le linn na cónaitheachta beidh Fonn agus Comhcheol, Cóiriú agus Ionstraimíocht, Foirm agus Forbairt agus Taifeadadh agus Cur i Láthair.

Add new comment

Feedback