Dúnadh Leabharlann Ráth Eanaigh, 26 Deireadh Fómhair

Printer-friendly version

Leabharlann Ráth EanaighReifreann

Beidh Leabharlann Ráth Eanaigh dúnta ar feadh an lae, Dé hAoine 26 Deireadh Fómhair 2018 nuair a bheidh sé in úsáid mar stáisiún vótála.

Osclófar leabharlann arís Dé Máirt 30 Deireadh Fómhair.

Gabhaimid ár leithscéal as cur as duit.

Athnuachan ar líne

Is féidir na hearraí atá ar iasacht agat a athnuachan mura bhfuil siad de dhíth ar bhall eile den leabharlann. Beidh na sonraí seo le feiceáil ar do thaifead earra : an dáta athfhillte reatha, an dáta athnuachana agus eolas faoi fhínéalacha atá fós le híoc.

Athnuaigh ar líne anois...

Mura bhfuil d’uimhir aitheantais phearsanta (PIN) ar eolas agat cheana, is féidir ceann a fháil i do leabharlann áitiúil ach cárta bailí ballraíochta leabharlainne a thaispeáint.

Leabharlann Ráth Eanaigh.

location: 

Add new comment

Feedback