Socruithe le haghaidh Lá Féile Pádraig

Printer-friendly version

St Patrick's Day Postcard

Beidh Leabharlanna Poiblí Chathair Bhaile Átha Cliath dúnta ó dé Sathairn 16 Márta go dtí dé Luain, 18 Márta (araon san áireamh).

Osclóidh na Leabharlanna Brainse arís dé Máirt, 19 Márta.

Is féidir na hearraí atá ar iasacht agat a athnuachan mura bhfuil siad de dhíth ar bhall eile den leabharlann. Beidh na sonraí seo le feiceáil ar do thaifead  earra : an dáta athfhillte reatha, an dáta athnuachana agus eolas faoi fhínéalacha atá fós le híoc.

Athnuaigh ar líne anois….

Mura bhfuil d’uimhir aitheantais phearsanta (PIN) ar eolas agat cheana, is féidir ceann a fháil i do leabharlann áitiúil ach cárta bailí ballraíochta leabharlainne a thaispeáint.

Rochtain eResources 24/7

Ná déan dearmad gur féidir leat teacht ar bhailiúcháin de ríomhleabhair, closleabhair ar ríomhaire, irisí digiteacha, greannáin, úrscéalta grafacha, leabhair, ciclipéidí agus bunachair sonraí i rith deireadh seachtaine Phádraig: www.dublincity.ie/library-eresources

Lean scéal stair na Cathrach tríd an stór digiteach lán de bhailiúchán de shean grianghraif, mapaí agus ephemera.

Add new comment

Feedback