Straitéis do Leabharlanna Poiblí, Comhairliúchán Poiblí

Printer-friendly version

Minister RingThe Tá an tAire Forbartha Tuaithe agus Pobail, Michael Ring T.D., ag lorg aighneachtaí maidir le Straitéis nua Leabharlanna Poiblí 2018-2022 an Rialtais. Beidh an Straitéis mar bhonn i bhforbairt leanúnach an córas leabharlann poiblí thar an
chéad cúig bhliain eile ionas go mbeidh an leabharlann poiblí i gceartlár an phobail, agus chun tosaigh ag soláthar seirbhísí faisnéise chomh maith le riachtanais foghlama agus cultúrtha an indibhidiúil agus an phobail.

Tá an Straitéis nua á fhorbairt ag an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail, An Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil agus na hÚdairáis Áitiúla. Féadfaí teacht ar achoimre den Straitéis agus na caipéisí comhairliúchán cuí ag www.drcd.gov.ie/librarystrategy Féadfaí cóipeanna de na caipéisí seo a fháil trí theagmháil a dhéanamh leis an tAonad Forbartha Leabharlanna agus Polasaí Pobail sa Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail ag (096) 24258 ar ríomhphost chuig libstrategyreview@drcd.gov.ie nó ag an leabharlann phoiblí.

Feadfaí aighneachtaí a chur faoi bhráid an Roinn ag www.drcd.gov.ie/librarystrategy nó ar ríomhphost chuig libstrategyreview@drcd.gov.ie nó i scríbhinn chuig an tAonad Forbartha Leabharlanna agus Polasaí Pobail sa Roinn Forbartha Tuaithe, Oifigí an Rialtais, Béal an Átha, Contae Mhaigh Eo, F26 E8N6.

Iarraimid oraibh bhur n-aighneachtaí nó tuairimí a sholáthar roimh 1 Feabhra 2018 ar a dhéanaí.

Add new comment

Feedback