Taipéis an Frithdhúnadh 1913 ar Taispeáint Faoi Láthair i Leabharlann Shráid an Phiarsaigh

Is iontach an saothar ealaíne í Taipéis an Fhrithdhúnadh 1913.  Cur síos ar lucht oibre Bhaile Átha Cliath i 1913 atá i gceist.  Mar chuid de Dheich mBliana na gCuimhneachán tá an Taipéis ar chamchuairt náisiúnta agus is i Leabharlanna Phoiblí Chathair Bhaile Átha Cliath  tá fáil ar an Taipéis i láthair na huaire go dtí deireadh mhí Aibreáin.  Tá saor chead isteach.

Sheol Ard Mhéara Bhaile Átha Cliath Christy Burke an Taispeántas go hoifigiúil ag a 11 a clog maidin inniu i gceanncheathrú na Leabharlanna agus Cartlann Chathair Bhaile Átha Cliath i Sráid an Phiarsaigh.

Ba hiad na healaíontóirí Cathy Henderson agus Robert Ballagh a dhear an Taipéis agus d’oibrigh os cionn 200 oibrithe deonacha agus os cionn 60 páiste scoile uirthi.  Tá léiriú intí ar an gcoimhlint crua idir fórsaí chaipitiúil agus oibre san fheachtas le haghaidh aitheantas a thabhairt do cheardchumainn agus cearta cómhargála a bhaint amach.  Fágadh an lucht oibre lag ina gcuid agus bhí 100,000 i mbaol báis ón ocras faoi dheireadh 1913.

Is iomaí agus is éagsúl na grúpaí a bhí baint acu leis an saothar seo.  Ina measc bhí Cumann Bróidnéireacht na hÉireann, Cumann Píosála na hÉireann agus Bantracht na Tuaithe.  Tá naoi bpainéal ilmheáin í stíl ‘greannán’ sa taipéis.

Saothar Coimisiúnaithe ag Coláiste Náisiúnta Ealaíne agus Deartha agus an ceardchumann SIPTU atá ann.

Beidh an Taipéis ar taispeáint i Leabharlann agus Cartlann Chathair Bhaile Átha Cliath Shráid an Phiarsaigh go dtí 28 Márta 2015. Ina dhiaidh sin beidh sí ar taispeáint i Leabharlann Bhaile Formaid le linn mí Aibreáin.

Tá saor cead isteach.  (Ní mór do ghrúpaí de níos mó ná 12 duine áit a chur in áirithe)

Chun Áit a Chur in Áirithe: 6744806

Le haghaidh tuilleadh eolais:

Oifig Caidreamh leis na Meáin, Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. 

 

https://twitter.com/DubCityCouncil       www.facebook.com/DublinCityCouncil

 
Feedback