Scéim Teanga

Printer-friendly version

Tá dualgas ar gach comhlacht poiblí atá ainmnithe faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla, scéim teanga a ullmhú nuair a iarrann an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta a leithéid orthu faoi réir alt 11 den Acht.

Tá sé mar chuspóir leis na scéimeanna teanga méadú a dhéanamh ar líon agus ar chaighdeán an seirbhísí Gaeilge atá ar fáil ó chomhlachtaí stáit thar thréimhse ama.  Fanann na scéimeanna reachtúla seo I bhfeidhm ar feadh tréimhse trí bliana nó go mbíonn scéim nua daingnithe ag an Aire.

Tá fáil ar scéimeanna teanga na Comhairle anseo thíos:

Scéim Teanga 2015-2018, Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 (Gaeilge)

Scéim Teanga 2015-2018, Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 (Leagan Béarla)

Scéim Teanga 2006-2009, Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 (céad scéim na Comhairle)

Sceim Teanga Image

Feedback