Imeachtaí Gaeilge

Printer-friendly version

Imeachtaí Gaeilge eagraithe ag an gComhairle

Ó am go céile eagraíonn Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath imeachtaí trí Ghaeilge sa chathair agus déantar iad a fhógairt anseo thíos nuair is féidir. 

Bímis ag siúl agus ag caint

Caint icon
www.letswalkandtalk.ie
Má tá dúil agat sa siúl agus suim agat do chuid Ghaeilge a chleachtadh bí linn gach Aoine ag 11am ag Cearnóg Theach an Tionóil, Barra an Teampaill.  Maireann an tsiúlóid timpeall uair go leith.
 
Tá tuilleadh eolais maidir le siúlóidí seachtainiúla eile agus siúlóidí a bhaineann le stair na cathrach ar fáil ó Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ag 2222233(9-5pm) nó ag letswalkandtalk@dublincity.ie

Ciorcal Comhrá

Tá ciorcail comhrá Gaeilge eagraithe ag Leabharlanna Poiblí Bhaile Átha Cliath nach mór gach lá den tseachtain.

 

 Lá den tseachtain   Leabharlann  Am    Breis eolais
 Dé Céadaoin   Leabharlann Ráth Eanaigh   6.30 – 8pm   01 831 5521
 Dé Céadaoin   Leabharlann Thír an Iúir   6.30-7.30pm   01 490 7035
 Déardaoin   Leabharlann Bhaile Munna  3pm – 5pm   01 842 1890
 Dé Sathairn   An Lárleabharlann, Lárionad ILAC  11.30 – 12.30pm  01 873 4333
 Dé Sathairn  Leabharlann na Cabraí  11.30 - 12.30pm  01 869 1414

 

Tuilleadh eolais agus faoi seirbhísí  uile Leabharlann Poiblí Bhaile Átha Cliath le fáil ag Dublin City Public Libraries and Archive

 

Breis Eolais

An tOifigeach Forbartha Gaeilge,
Roinn Seirbhísí Corparáideacha,
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Oifigí na Cathrach
Bloc 3, Urlár 3
Baile Átha Cliath 8.

Teil: (01) 222 3973 / (01) 222 5532
Rphost: gaeilge@dublincity.ie

Feedback