Íoc ar Line

Printer-friendly version
Is féidir billí a íoc leis an gComhairle ar líne

 Tá 10 gcuntas éagsúla ar fáil:

  • Muirir ar Dhramhaíl Chomhshaoil
  • Iasachtaí Tithíochta
  • Fíneálacha Bruscair
  • Cíosanna Tithíochta
  • Scéim Ceannaigh do Thionóntaí
  • Athnuachan Ceadanna Páirceála 1 Bhliain
  • Athnuachan Ceadanna Páirceála 2 Bhliain
  • Ceadúnais Madraí
  • Muirear Uisce Méadraithe
  • Muirear Uisce Seasta


Íoc anseo Ioc ar Line icon

 
Is féidir leat do bhille Mótarchánach a íoc anseo thíos

www.motortax.ie

Breis Eolais

An tOifigeach Forbartha Gaeilge,
Roinn Seirbhísí Corparáideacha,
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Oifigí na Cathrach
Bloc 3, Urlár 3
Baile Átha Cliath 8.

Teil: (01) 222 3973 / (01) 222 5532
Rphost: gaeilge@dublincity.ie

Feedback