Sráidainmneacha Bhaile Átha Cliath/Dublin City Street Names

Printer-friendly version
Foilsithe ag An tAonad Forbartha Gaeilge, An Roinn Seirbhísí Corparáideacha, Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.

Curtha i gcló i mí Mheán Fómhair, 2004.

Sa leabhrán seo tugtar liosta cuimsitheach de shráidainmneacha uile Bhaile Átha Cliath i nGaeilge agus i mBéarla.  Seo an liosta oifigiúil de shráidainmneacha i gceantar riaracháin na Comhairle Cathrach. Tá súil ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath go mbainfear leas forleathan as an leabhrán agus go spreagfaidh sé muintir na cathrach úsáid a bhaint as a seoltaí i nGaeilge.  Cuireadh an liosta seo i gcló chun a chinntiú go mbeidh ainm ceart na sráideanna i mBaile Átha Cliath ar fáil go coitianta.  Chomhoibrigh Suirbhéireacht Ordanáis Éireann agus An Brainse Logainmneacha, An Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta leis an gComhairle Cathrach agus an leabhrán seo á chur le chéile.

Is féidir breathnú ar an leabhrán nó é a íoslódáil anseo.

Sráidainmneacha Bhaile Átha Cliath (356kb)

 

Gasaitéar na hÉireann http://www.logainm.ie/

Official list of the Streetnames within Dublin City Council’s Administrative Area

Dublin City Streetnames is an official list of the Streetnames within Dublin City Council’s administrative area.  Dublin City Council hopes the list will encourage Dubliners to confidently use street names in the Irish language.  This list also aims to:

  • introduce uniformity to the translation of street names in the Capital
  • to eliminate incorrect versions of street names 
  • to make addresses in Irish more accessible 

Dublin City Council worked closely with the Ordnance Survey of Ireland and the Place Names Branch of the Department of Community Rural and Gaeltacht Affairs to compile this list.

Published by An tAonad forbartha Gaeilge (The Irish Development Unit), Corporate Services Department, Dublin City Council.
Printed September 2004. 

For more information, visit the Placenames of Ireland database website.  

Breis Eolais

An tOifigeach Forbartha Gaeilge,
Roinn Seirbhísí Corparáideacha,
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Oifigí na Cathrach
Bloc 3, Urlár 3
Baile Átha Cliath 8.

Teil: (01) 222 3973 / (01) 222 5532
Rphost: gaeilge@dublincity.ie

Feedback