Your Council

Central Area Parks Accessibility

Accessibility Audit of Parks in the Central Area

As part of the Disability Act 2005, Dublin City Council has carried out an Access Audit for all parks that are open to the public. Listed below are the reports for all parks in the Central Area.

There are two reports for each park:

An tIonad Seirbhíse do Chustaiméirí

Is fearr dul i dteagmháil le hAonad na Seirbhísí Custaiméirí de chuid Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath má theastaíonn uait.

Feedback