Trádála Sráide ar Shráid an Mhúraigh

Tá sé i gceist ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath Sainghrúpa a bhunú chun todhchaí na Trádála Sráide ar Shráid an Mhúraigh a mhúnlú. Chun an cuspóir seo a thabhairt chun cinn, tugann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath cuireadh do léiriú spéise ó dhaoine a bhfuil scileanna, taithí agus saineolas acu ar Thrádáil agus Margaí Sráide chun aighneacht ghearr scríofa a dhéanamh ina dtugtar cuntas ar a bhfís agus a gcáil ina leith seo. Seol freagairt, le do thoil, chuig an An tAonad Ceadúnúcháin, Urlár na Talún, Bloc 4, Oifigí na Cathrach, An Ché Adhmaid, Baile Átha Cliath 8 faoin 9 Nollaig.”

Feedback