Vótáil.ie

Láinseáladh Tairseach Toghchánach nua Vótáil.ie i Réigiún Bhaile Átha Cliath. 
 
Tá tairseach nua ar líne ag cumasú os cionn 1 milliún áitritheoir i mBaile Átha Cliath a sonraí toghchánacha a sheiceáil i bhfíor-am curtha i bhfeidhm i réigiún Bhaile Átha Cliath. Is féidir le vótálaithe a sheiceáil má tá siad incháilithe chun vótáil i dtoghchán trína n-ainm iomlán agus seoladh nó Éirchód a chur isteach ar an suíomh gréasáin Voter.ie. Seirbhís bhreise isea í atá ar fáil do vótálaithe i mBaile Átha Cliath agus níl an tseirbhís ag teacht in ionad an phróisis pháipéir atá ann faoi láthair.
 
Comhthionscnamh isea Vótáil.ie a bhfuil an ceithre údarás áitiiúil i mBaile Átha Cliath páirteach ann. Forbraíodh é chun éifeachtúlacht agus cruinneas Chlár na dToghthóirí a fheabhsú agus ligint do chlárú ar líne.
 
Maraon leis an bhfeidhmiúlacht chuardaigh bhunúsach, ligfidh an tairseach do vótálaithe atá cláraithe le mygov.id:
 
•    Iad féin a chur ar Chlár na dToghthóirí
•    A n-ainm nó sonraí eile a athrú, lena n-áirítear saoránacht nó athrú ainm    
•    Iad féin a bhaint ón gClár
 
Más mian leo clárú nó a sonraí a athrú ar Vótáil.ie caithfidh siad a n-aitheantas a dheimhniú trí www.mygovid.ie  Seirbhís aitheantais ar líne isea MyGovID, forbartha ag an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, a ligeann duit rochtain a fháil ar sheirbhísí Rialtais ar líne i mbealach sábháilte agus slán.
 
Tá réimse póstaer cruthaithe ag an gceithre údarás áitiúil i mBaile Átha Cliath chun tacú le cur i bhfeidhm an tairsigh thoghchánaigh nua. Léireofar iad ar Láithreacha Scáthlán Bus, Araidí Bruscair, Painéil Dhigiteacha JCDecaux agus i nuachtáin áitiúla.
 
Tá fáilte curtha ag an Aire Stáit do Rialtas Áitiúil agus d’Athchóiriú Toghchán, John Paul Phelan, T.D., roimh an tionscnaíocht de chuid na gceithre údarás áitiúil i mBaile Átha Cliath, ag dearbhú:
 
 “Tionscnamh fíorluachmar a bhfuil an-fáilte roimhe isea an tionscnaíocht seo curtha ar bun ag an gceithre údarás áitiúil i mBaile Átha Cliath. Soláthróidh sé seo seirbhís bhreise dóibh siúd ar mian leo an tseirbhís ar líne seo a úsáid, agus cuirfidh sé leis an bpróiseas láimhe reatha, a bheidh fós ar fáil dóibh siúd ar mian leo é a úsáid. Féachaim ar seo mar chéim thábhachtach i dtreo phlean an Rialtais chun an próiseas clárúchán toghchánach a fheabhsú agus a nua-aoisiú.”
 
Moltar do gach vótálaí i mBaile Átha Cliath seiceáil ar www.vótáil.ie chun deimhniú go bhfuil siad incháilithe chun vótáil sna toghcháin Eorpacha agus Áitiúla atá ag teacht aníos agus sa Reifreann ar Rialachán Colscartha a bheidh ar siúl ar Aoine, 24 Bealtaine 2019.

Feedback