Open Learning Centre

Printer-friendly version

Ionad Foghlama OscailteSeoladh: Lárionad ILAC, Sráid Anraí, Baile Átha Cliath 1. D01 DY80

Ceantar: An Lárcheantar

Teileafón: + 353 1 8734333 (ext. 4)

Ríomhphost: openlearning@dublincity.ie

Loc8 Cód: NP6-30-9CJ

Ar Oscailt Idir

Luan - Déardaoin: 10am - 8pm
Aoine & Satharn: 10am - 5pm
An Domhnach: Dúnta
Socruithe le haghaidh Laethe Saoire (Saoire Bainc san áireamh)

Treoracha

Bus: gach bus go lár na cathrach. Aimsigh clár ama Bhus Átha Cliath.
Dart: Stáisiún Shráid na Teamhrach agus Stáisiún Uí Chonghaile. Aimsigh clár ama an DART.
LUAS: Jervis (Líne Dhearg) Ó Conaill -AOP / Maoilbhríde (Líne Glas). Aimsigh clár ama an LUAS.

Féach an léarscáil thíos.

Sonraí

Tá an Ionad Foghlama Oscailte suite sa Lárleabharlann agus is inti atá acmhainní forleitheadacha don té ar ábhar staidéir dó an ceol agus don té a bhfuil dúil sa cheol aige.

Tá an áit seo curtha in oiriúint do chathaoireacha rothaí, tá closchóras lúb ionduchtúcháin ar fáil le húsáid le háiseanna éiste.Insroichteacht

Tá an áit seo curtha in oiriúint do chathaoireacha rothaí agus tá closchóras lúb ionduchtúcháin ar fáil le húsáid le háiseanna éisteachta.

Seirbhísí

 • Cúrsaí féinteagaisc ríomhaireachta agus cúrsaí féinteagaisc teangacha – ba chóir gach cúrsa a chur in áirithe roimh ré
 • uTALK, cúrsa foghlama teangacha ar ríomhaire
 • Acmhainní ar líne
 • Microsoft Imagine Academy, cúrsa foghlama ar ríomhaire
 • Leabhair thagartha le haghaidh foghlaim Béarla: lena n-áiritear ann ábhar do IELTS, Cambridge First Certificate agus Advanced/Proficiency Certificate. Tá leabhair ann freisin a bhaineann le cúrsaí gnó agus oibre sa Bhéarla agus leabhair TOEIC agus TOEFL. Tá roinnt leabhar ann a bhaineann le múineadh an Bhéarla chomh maith.
 • ECDL leagan 5 (CD-ROM)
 • Déantar freastal ar bhreis agus 102 teanga
 • Clóscríobh (féinteagasc)
 • An tIdirlíon do Thosaitheoirí (féinteagasc)
 • Scrúdú Teoirice do Thiománaithe (féinteagasc ar CD-Rom)
 • Clár de chiorcail neamhfhoirmiúla comhrá
 • Taispeántais / léachtaí / ceardlanna / léiríochtaí
Address for Map: 
Feedback