Roinn an Phríomhfheidhmeannaigh

Printer-friendly version

Tá Roinn an Phríomhfheidhmeannaigh freagrach as Oifig an Phríomhfheidhmeannaigh, Halla na Cathrachan tArd-Mhéara agus Teach an Ard-Mhéara a riar. Bíonn an roinn seo i mbun bainistíochta orthu seo a leanas freisin:

Owen Keegan – an Príomhfheidhmeannach

Ceapadh Owen P Keegan mar Phríomhfheidhmeannach Chathair Bhaile Átha Cliath i mí Mheán Fómhair 2013, i ndiaidh dó fónamh mar Bhainisteoir Contae Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin ó mhí Feabhra 2006. Sular thosaigh sé ag obair le Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, d’oibrigh sé le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, áit a raibh sé ina Bhainisteoir Cúnta Cathrach agus ansin ina Stiúrthóir Tráchta.

Roimh mhí Dheireadh Fómhair 1993 d’oibrigh sé mar eacnamaí le DKM Economic Consultants/Davy Stockbrokers. D’oibrigh sé freisin sa Roinn Airgeadais náisiúnta, leis an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta agus faoi dhó leis an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil.

Is as Baile Átha Cliath do Owen. Tá céimeanna aige i riarachán poiblí, in eacnamaíocht agus in innealtóireacht shibhialta.

 

Ról Phríomhfheidhmeannach Chathair Bhaile Átha Cliath

Mar Phríomhfheidhmeannach Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, tá Owen freagrach as oibríochtaí laethúla na comhairle. Tá sé freagrach freisin as cinntí na comhairle a chur i bhfeidhm.

Oibríonn sé le d’ionadaithe tofa (na comhairleoirí) agus le foireann na comhairle chun fís Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath a chur i bhfeidhm chun cathair chruthaitheach, inbhuanaithe a bhaint amach.

Faigh tuilleadh eolais faoin tseirbhís cláraithe vótálaithe nó téigh i dteagmháil linn ag an seoladh thíos.

Tuilleadh eolais

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Roinn an Phríomhfheidhmeannaigh
Oifigí na Cathrach
An Ché Adhmaid
Baile Átha Cliath 8

Guthán: (01) 222 2222
Ríomhphost: chiefexecutive@dublincity.ie

Feedback