An tIonad Seirbhíse do Chustaiméirí

Printer-friendly version

Is é an tIonad Seirbhíse do Chustaiméirí an chéad phointe teagmhála le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath don chuid is mó de dhaoine. Is í ár n-aidhm í seirbhís éifeachtach, chúirtéiseach ar ardchaighdeán a chur ar fáil dár gcustaiméirí uile. Cuireann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath fáilte roimh aiseolas. Léigh ár gcairt chustaiméirí, ár gcód iompraíochta nó íoslódáil ár gcárta tuairime (Gaeilge pdf), comment card (English pdf).*


Uaireanta Oscailte

09.00 go 17.00, Luan go hAoine

Is é an tIonad Glaonna an chéad phointe teagmhála do chustaiméirí. Tá sé mar aidhm againn:

  • Ceisteanna coitianta a fhreagairt faoi sheirbhísí de chuid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
  • Foirmeacha iarratais a chur sa phost
  • Glacadh le híocaíochtaí ar sheirbhísí éagsúla de chuid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
  • Cuirimid eolas ginearálta ar fáil
  • Eisímid ceadanna páirceála
     

Uimhreacha Teileafóin Éigeandála Iar-Ama

Foirgnimh Chontúirteacha: 01 670 7316

Gach seirbhís eile: 01 679 6186

Foghlaim a thuilleadh faoin Rannóg Seirbhíse do Chustaiméirí:

Nós Imeachta chun Gearáin a Dhéanamh

Mura bhfuil tú sásta le haon cheann de sheirbhísí Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath:

Oifig an Ombudsman

Má cheapann tú nach bhfuair tú cothrom na Féinne nó mura bhfuil tú sásta leis an gcinneadh a rinneamar ar do ghearán, tá sé de cheart agat teagmháil a dhéanamh le hOifig an Ombudsman. De réir an dlí, tá sé de chumhacht ag an Ombudsman imscrúdú a dhéanamh ar aon cheann dár ngníomhaíochtaí nó dár nósanna imeachta riaracháin chomh maith le cásanna ina raibh moill orainn nó inar theip orainn beart cuí a dhéanamh agus tú ag déileáil linn. Cuireann an tOmbudsman seirbhís réitigh díospóidí ar fáil atá neamhchlaonta, neamhspleách agus saor in aisce.

Déan teagmháil le hOifig an Ombudsman:

Oifig an Ombudsman
18 Sráid Líosain Íochtarach
Baile Átha Cliath 2
Fón: Íosghlao 1890 22 30 30
Fón: 01 639 5600
Facs: 01 639 5674
Ríomhphost: ombudsman@ombudsman.gov.ie
Gréasán: www.ombudsman.ie

For more information

Le haghaidh tuilleadh eolais

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Oifigí na Cathrach
Bloc 3, Urlár 0
Cé an Adhmaid
Baile Átha Cliath 8.
Fón: (01) 222 2222
Ríomhphost: customerservices@dublincity.ie

 

Address for Map: 
Feedback