An Roinn Comhshaoil agus Iompair

Printer-friendly version

Cuireann an Roinn Comhshaoil agus Iompair seirbhísí innealtóireachta ar fáil don chathair. Áirítear leis sin innealtóireacht shibhialta, struchtúrtha agus mheicniúil, chomh maith le seirbhísí eile. Tá an roinn freagrach freisin as gréasán bóithre na cathrach a fhorbairt, a chothabháil agus a bhainistiú ar mhaithe leis na saoránaigh ar fad.

Ár gCuid Seirbhísí

  • Draenacha agus séaraigh a phleanáil agus a chothabháil
  • Sráideanna a scuabadh agus a ghlanadh
  • Monatóireacht a dhéanamh ar cháilíocht an aeir agus astaíochtaí ó thionscal
  • Monatóireacht a dhéanamh ar thruailliú torainn
  • Bóithre agus sráideanna ár gcathrach a phleanáil, a dhearadh, a thógáil agus a chothabháil
  • Soilse poiblí a sholáthar agus a chothabháil
  • Páirceáil sa chathair
  • Monatóireacht a dhéanamh ar úsáid Feithiclí Earraí Troma sa chathair
  • Sábháilteacht ar na bóithre a fheabhsú i gCathair Bhaile Átha Cliath

Tuilleadh eolais

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
An Roinn Comhshaoil agus Iompair
Oifigí na Cathrach
An Ché Adhmaid
Baile Átha Cliath 8

Guthán: (01) 222 0200/(01) 222 2257
Facs: (01) 222 2323
Ríomhphosttraffic@dublincity.ie

Feedback