An Roinn Acmhainní Daonna

Printer-friendly version

Tá an Roinn Acmhainní Daonna freagrach as acmhainní daonna a bhainistiú agus as caidreamh tionsclaíoch i gComhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.
 

Ár gCuid Seirbhísí

  • Foireann nua a earcú
  • Monatóireacht a dhéanamh ar leas na foirne reatha
  • Monatóireacht a dhéanamh ar shláinte agus sábháilteacht san ionad oibre
  • Monatóireacht a dhéanamh ar an gcothromas san ionad oibre
  • Oiliúint a chur ar fáil don fhoireann reatha

Tuilleadh eolais

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
An Roinn Acmhainní Daonna
Bloc 4, Urlár 4
Oifigí na Cathrach
Baile Átha Cliath 8

Guthán: (01) 222 3041
Ríomhphosthuman.resources@dublincity.ie

Facebook Twitter Google+ Pinterest Ríomhphost Roinn

Feedback