Pleanáil agus Forbairt Maoine

Printer-friendly version

Tá Pleanáil agus Forbairt Maoine freagrach as forbairt eagraithe Chathair Bhaile Átha Cliath. Déanaimid ár ndícheall cathair inbhuanaithe bheo a chruthú, inar féidir le daoine cónaí, oibriú agus pobail a chruthú.

Ár gCuid Seirbhísí

 • Plean Forbartha Chathair Bhaile Átha Cliath a ullmhú
 • Tionscadail straitéiseacha a ullmhú do Chathair Bhaile Átha Cliath, e.g. Ceantar na nDugaí
 • Pleanáil le haghaidh ceantair áitiúla, e.g. athghiniúint Bhaile Munna
 • Rialú, clárú agus cinnteoireacht le haghaidh forbairtí nua
 • Forfheidhmiú pleanála
 • Rialú tógála
 • Bainistíocht maoine
 • Oidhreacht ailtireachta Bhaile Átha Cliath a chaomhnú
 • Fríotha seandálaíochta a mheasúnú
 • Seirbhísí oidhreachta a sholáthar do thógálaithe
 • Láithreáin thréigthe a athchóiriú

Tuilleadh eolais

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Pleanáil agus Forbairt Maoine
Oifigí na Cathrach
An Ché Adhmaid
Baile Átha Cliath 8

Guthán: (01) 222 0400
Ríomhphostplanning@dublincity.ie

Nó téigh i dteagmháil leis an oifig comhairle a thugann aire do do cheantar áitiúil féin.

Feedback