Pleanáil agus Forbairt Maoine

Printer-friendly version

Tá Pleanáil agus Forbairt Maoine freagrach as forbairt eagraithe Chathair Bhaile Átha Cliath. Déanaimid ár ndícheall cathair inbhuanaithe bheo a chruthú, inar féidir le daoine cónaí, oibriú agus pobail a chruthú.

Ár gCuid Seirbhísí

  • Plean Forbartha Chathair Bhaile Átha Cliath a ullmhú
  • Tionscadail straitéiseacha a ullmhú do Chathair Bhaile Átha Cliath, e.g. Ceantar na nDugaí
  • Pleanáil le haghaidh ceantair áitiúla, e.g. athghiniúint Bhaile Munna
  • Rialú, clárú agus cinnteoireacht le haghaidh forbairtí nua
  • Forfheidhmiú pleanála
  • Rialú tógála
  • Bainistíocht maoine
  • Oidhreacht ailtireachta Bhaile Átha Cliath a chaomhnú
  • Fríotha seandálaíochta a mheasúnú
  • Seirbhísí oidhreachta a sholáthar do thógálaithe
  • Láithreáin thréigthe a athchóiriú

Tuilleadh eolais

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Pleanáil agus Forbairt Maoine
Oifigí na Cathrach
An Ché Adhmaid
Baile Átha Cliath 8

Guthán: (01) 222 0400
Ríomhphostplanning@dublincity.ie

Nó téigh i dteagmháil leis an oifig comhairle a thugann aire do do cheantar áitiúil féin.

Feedback