Ranna na Comhairle

Printer-friendly version

Tá na Ranna seo a leanas i gComhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus is iad a bhíonn freagrach as soláthar seirbhíse agus as riarachán ginearálta na Comhairle.

Foghlaim níos mó faoi Ranna na Comhairle

Riarachán Ceantair

Roinntear an chathair ina cúig cheantar:

Tuilleadh eolais

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
An tIonad Seirbhíse do Chustaiméirí
Oifigí na Cathrach
An Ché Adhmaid

Baile Átha Cliath 8

Guthán: (01) 222 2222 (9 a.m. go 5 p.m., Luan go hAoine)
Facs: (01) 222 5807
Ríomhphostcustomerservices@dublincity.ie

Feedback