Tuarascálacha Bliantúla Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Printer-friendly version

Tá sé d’oibleagáid ar Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath de réir dlí Tuarascáil Bhliantúil a ullmhú agus a ghlacadh.

Tugann na Tuarascálacha Bliantúla achoimre ar ár ngníomhaíocht sa dá mhí dhéag a caitheadh agus bíonn ráiteas faoinár ndálaí airgeadais iontu. Cuirtear dréacht-tuarascáil faoi bhráid Chruinniú na Comhairle Cathrach faoi Bhealtaine gach bliain. Foilsítear í tar éis di a bheith glactha ag an gComhairle Cathrach.

Download an Annual Report

If you are unable to download, contact us at the address below

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

 

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Breis Eolais

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Caidreamh leis na Meáin & Cumarsáid Chorparáideach
Bloc 3, Urlár 3
Oifigí na Cathrach
An Ché Adhmaid
Baile Átha Cliath 8

Teil: (01) 222 2266
Facs: (01) 2223776
Rphost: comms@dublincity.ie

Cuirtear fáilte roimh chomhfheagras i nGaeilge

 

Feedback