About the Lord Mayor

Printer-friendly version

Ariel veiw of Dublin

Mícheál Mac Donncha, Ardmhéara Bhaile Átha Cliath 2017 - 2018

Toghadh an Comhairleoir de chuid Shinn Féin, Mícheál Mac Donncha, mar Ardmhéara Bhaile Átha Cliath ag Cruinniú Bliantúil Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath Dé Luain, 26 Meitheamh 2017. Comhthoghadh ar an gComhairle Cathrach den chéad uair é i mí na Bealtaine 2011 chun ionadaíocht a dhéanamh ar Bharda Beaumont-Dhomhnach Míde de Thoghcheantar na Cathrach Thuaidh-Láir agus atoghadh é i dToghchán Áitiúil 2014.  Is é an Leas-Cheannaire é ar Ghrúpa Shinn Féin ar Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.

Bhí sé ina Chathaoirleach ar Choiste um Beartais Straitéiseacha Airgeadais na Comhairle agus ar an gCoiste Ainmníochta Comórthaí. Tá sé ina chomhalta de Bhord Oideachais agus Oiliúna Chathair Bhaile Átha Cliath, de Bhord Ghailearaí Hugh Lane Chathair Bhaile Átha Cliath agus de Bhord an Ospidéil Náisiúnta Máithreachais. Bhí sé ag obair ar feadh 17 mbliana (1997-2014) san Oireachtas mar Chúntóir Dála ag an Teachta Dála Caoimhghín Ó Caoláin, iarcheannaire Dála Shinn Féin.  Roimhe sin bhí sé ina eagarthóir ar nuachtán seachtainiúil Shinn Féin 'An Phoblacht’ ó 1990 go 1996.  Tá sé ina chónaí i gCill Bharróg ar feadh an chuid is mó dá shaol, tá a lán scríofa aige ar stair agus ar pholaitíocht na hÉireann agus is cainteoir líofa Gaeilge é.
 

Is iad na clocha is mó ar a phaidrín dá théarma mar Ardmhéara:

·       Dul i ngleic leis an ngéarchéim thithíochta sa chathair

·       An Ghaeilge a chur chun cinn i mBaile Átha Cliath

·       Tuarascáil Ghrúpa Comhairliúcháin Shráid an Mhúraigh a chur i bhfeidhm

·       Tógáil ar na naisc idir Baile Átha Cliath agus Béal Feirste

·       Ról Bhriogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath a choinneáil

 

Mícheál Mac Donncha, Lord Mayor of Dublin 2017 - 2018

Sinn Féin Councillor Mícheál Mac Donncha was elected Ardmhéara Bhaile Átha Cliath / Lord Mayor of Dublin at the Annual Meeting of Dublin City Council on Monday 26th June 2017.   He was first  co-opted to the City Council in May 2011 to represent the Beaumont-Donaghmede Ward of the North Central City Electoral Area and was re-elected in the Local Election of 2014.  He is Deputy Leader of the Sinn Féin Group on Dublin City Council.

He has served as Cathaoirleach of the Council Finance SPC and of the Commemorative Naming Committee. He is a board member on the City of Dublin Education and Training Board, the Board of Dublin City Gallery the Hugh Lane Gallery and of the National Maternity Hospital. He worked for 17 years (1997-2014) in the Oireachtas as Parliamentary Assistant to Deputy Caoimhghín Ó Caoláin, former Sinn Féin Dáil leader.  Prior to that he was editor of the Sinn Féin weekly newspaper 'An Phoblacht' 1990-1996.  He has lived for most of his life in Kilbarrack, has written extensively on Irish history and politics and is a fluent Irish speaker.

 

His priorities for his term as Lord Mayor are:

·         Addressing the housing crisis in the City

·         Promoting the Irish Language in Dublin

·         Implementation of the Moore Street Consultative Group Report

·         Building on links between Dublin and Belfast

·         Retention of the role of Dublin Fire Brigade

Feedback