An Lárcheantar

Printer-friendly version

Tá an Lárcheantar ar cheann den 5 limistéar riaracháin a úsáideann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath chun comhordú a dhéanamh ar na seirbhísí a sholáthraíonn siad sa chathair. Istigh sa Cheantar Láir tá An Chabrach, An Chloch Leathan, An Port Thuaidh, An Port Thoir, Droim Conrach, An Baile Bocht, Baile Phib agus an taobh thuaidh de lár na cathrach.
Sa mhír seo, gheobhaidh tú tuilleadh eolais faoin gCeantar Láir, faoi na seirbhísí a chuirimid ar fáil duit agus faoi fhorbairtí nua i do phobal.

Ábhar na Míre Seo

Breis Eolais

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Oifig Cheantar Sheáin Mhic Dhiarmada (ceannoifig)
51-53 Sráid Sheáin Mhic Dhiarmada Íochtarach
Baile Átha Cliath 1

Uaireanta oifige: 9.15am go 4.00pm, Dé Luain go Dé hAoine

Teil: (01) 222 2248
Facs: (01) 222 3831
Rphost: central.area@dublincity.ie

 

Feedback