Ceantar an Lárthuaiscirt

Printer-friendly version

Breis Eolais

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Oifig Cheantar an Lárthuaiscirt (ceannoifig)
Ionad Cathartha an Taoibh Thuaidh
Bóthar Bhun Ráite
An Chúlóg
Baile Átha Cliath 17

Uaireanta oifige: 9.15am go 4.00pm

Teil: 01 2228861
Facs: 01 877 5851
Rphost: north.central@dublincity.ie

Cuirtear fáilte roimh chomhfheagras i nGaeilge

 

Feedback